Webinar Crisismanagement en governance in de praktijk

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Webinar Crisismanagement en governance in de praktijk

Nu veel bijeenkomsten vanwege het coronavirus niet door kunnen gaan, organiseren het Verbond van Verzekeraars en Nyenrode Business Universiteit een serie webinars over actuele thema’s zoals leiderschap, governance, data security en online distributie. Het tweede webinar ‘Crisismanagement en governance in de praktijk’ is op 16 april (16:00).

Programma
In elk webinar belicht een spreker van het Verbond van Verzekeraars, een spreker van Nyenrode én een spreker van een verzekeraar één specifiek thema. In deze tweede editie over crisismanagement en governance in de praktijk bijt Geeke Feiter (directeur bij het Verbond) het spits af. Andere sprekers zijn prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, voorzitter Nyenrode Governance Instituut en programmadirecteur Commissarissencyclus en Academic Director Board & Governance programma’s bij Nyenrode Business Universiteit en Marco Zannoni, directeur COT instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement | Aon Global Risk Consulting. Natuurlijk krijgen alle deelnemers de gelegenheid om actief deel te nemen en hun vragen te stellen.

Bestemd voor
Iedereen die geïnteresseerd is kan aan het webinar deelnemen. Zowel leden als niet leden.
En attendeer vooral ook introducees op dit webinar!

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deelname en aanmelden
Om deel te nemen aan dit webinar klik je op deze link. 
We stellen het wel erg op prijs als je via de aanmeldknop even aangeeft dát je aan het webinar wilt deelnemen.

Voor het webinar wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Je kunt het webinar bekijken via de Microsoft Teams app of via je internet browser, je hoeft geen programma te downloaden of een account te hebben.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).