}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Webinar Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens

Bestemd voor: exclusief voor leden van het Verbond

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens is vernieuwd!

Om u te ondersteunen bij de implementatie van de Gedragscode geven Jan Pino (voorzitter Verbondscommissie Privacy) en Axel Arnbak (advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en opsteller van de code) een toelichting op de nieuwe code. Deelnemers aan dit live webinar kunnen aan hen ook vragen stellen.

De nieuwe Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars is tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Verbond op 20 juni jl. goedgekeurd. Met de code geeft het Verbond zijn leden een kader, waarbinnen op een verantwoorde wijze persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.

De code is bedoeld als begrijpelijke uitleg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verzekeringsbranche en geldt als zelfregulering voor leden van het Verbond.

Tijdens dit webinar nemen Jan Pino en Axel Arnbak u in een uur mee in de hoofdlijnen van de code en enkele belangrijke keuzes die gemaakt zijn bij het opstellen van de nieuwe code, zoals:

  • Waarom vraagt het Verbond (nog) geen goedkeuring van deze code door de Autoriteit 
             Persoonsgegevens?
  • Hoe zit het met de Nederlandse Vereniging van Banken, waarmee in het verleden een 
             gezamenlijke code was?
  • Waarom is de code niet wat explicieter over onderwerpen als letselschade en
             werkgeversverzekeringen?
  • Waarom noemt de code geen duidelijke bewaartermijnen?

Indien u live deelneemt aan dit webinar kunt u uw vragen met betrekking tot de gedragscode aan beide heren voorleggen.

Als u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om live te kijken kunt u het webinar later terugkijken. De mogelijkheid om vragen te stellen is dan alleen niet meer aanwezig. 

Bestemd voor
Dit webinar is exclusief bestemd voor leden van het Verbond. Wij denken dat dit webinar in bijzonder interessant is voor mensen uit de Avg implementatieteams, privacyjuristen en compliance officers.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur Privacy). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Mogelijk ook interessant voor u
-
Informatie met betrekking tot het compliance document privacy
-
De speciale webpagina’s van het Verbond met betrekking privacy en de AVG

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

 

Cookies

{cookieText}