Skip to Content

Week van het Veilig Ondernemen - Werkgeversaansprakelijkheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Week van het Veilig Ondernemen - Werkgeversaansprakelijkheid

Gezond en veilig werken

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


In dit webinar staat de werkgeversaansprakelijkheid centraal. Werkgevers hebben een wettelijke en maatschappelijke plicht om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk veilig en zonder gezondheidsrisico’s kunnen uitvoeren. De werkgever moet zich hiervoor inzetten door het voeren van een goed arbobeleid. De verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormt hiervoor de basis. Werknemers hebben het recht te weten welke risico’s er in hun bedrijf zijn en welke maatregelen genomen worden. Schiet de werkgever in zijn zorgplicht tekort, dan kan de werkgever hiervoor aansprakelijk zijn.
Siewert Lindenbergh trapt af met een update van de wet- en regelgeving op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Vervolgens vindt er, onder leiding van dagvoorzitter Rob van Wieren, een interessant ronde tafelgesprek tussen 'ketenpartners' op het vlak van gezond en veilig werken plaats.
Kortom: een webinar met een divers programma dat u zeker niet mag missen!

Meld je nu aan! 

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor acceptanten, adviseurs en risicodeskundigen van verzekeraars en verzekeringsadviseurs. Daarnaast ook voor ondernemers en adviseurs die geïnteresseerd zijn in (de aspecten rondom) arbeidsveiligheid.

Sprekers
- Dagvoorzitter: Rob van Wieren (manager personenschade AVB bij Achmea en voorzitter van het Platform Aansprakelijkheid van het Verbond)
- Siewert Lindenbergh (hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit).  
- Ronde tafelgesprek tussen verschillende ketenpartners: namen volgen nog

Programma 
Aanvang:     11.00 uur
Duur:           1 uur en 15 minuten

  • Opening door Rob van Wieren
  • ‘Ontwikkeling in wet en regelgeving op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid’ door Siewert Lindenbergh
  • Ronde tafelgesprek inzake veiligheid op de werkvloer met o.a. arbeidsinspectie, Ministerie van SZW, risicodeskundige etc.
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting door Rob van Wieren

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten €49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten €69,- (excl. BTW).
Kijk deze stream en kijk gratis naar de openingsstream!
Als je je voor deze en/of andere streams van de week van het Veilig Ondernemen aanmeldt, kun je ook gratis aan de openingsstream van 14 juni deelnemen. Je moet je daarvoor dan wel even apart aanmelden!

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nikki van der Knaap. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream? Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via Online Seminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij Online Seminar. Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen.
Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.

Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

PA-certificaat
Na dit webinar bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van werkgeversaansprakelijkheid en heb je inzicht in de rollen/posities van de verschillende ketenpartners.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.