Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Werkconferentie klimaatimpact financiële sector

Bestemd voor: Leden van het Verbond en andere financiele instellingen.

De kranten staan bol van vragen omtrent klimaatimpact en de rol van financiële instellingen. Zijn financiële instellingen toegerust op een klimaatwet? Hebben financiële instellingen zelf een maatschappelijke rol in het behalen van de CO2-doelen?

Om antwoord te bieden op deze actuele vragen organiseert het Verbond van Verzekeraars samen met de Pensioenfederatie, Dufas, NVB en de DNB een serie werkconferenties over de klimaatimpact in de financiële sector. Op 28 januari is de eerste conferentie.

Tijdens de conferentie zullen experts vanuit Nederlandse en buitenlandse financiële instellingen zullen aan het woord komen en zowel inspiratie als praktische informatie bieden over:

 • Wat het Klimaatakkoord voor financiële instellingen betekent;
 • Hoe de aanbevelingen van de Bloomberg Task Force on Climated-related Financial
           Disclosures kunnen worden toegepast;
 • Op welke wijze de klimaatimpact van een portefeuille kan worden gemeten;
 • De inzichten die meetmethodieken bieden en tot welke strategische keuzes die leiden;
 • Hoe ambities kunnen worden vertaald in concrete klimaatgerelateerde financiële diensten
           en producten.

Programma
13.00 uur Aanvang
13.30 uur Welkom door voorzitter NVB
13.45 uur Rol van financiële instellingen t.a.v. klimaatverandering
14.15 uur Parijsakkoord, nationaal Klimaatakkoord, Spitsbergenambitie en lopende initiatieven
15.45 uur Interactieve break-out sessies
17.00 uur Gezamenlijke afsluiting en acties
17.30 uur Afsluitend drankje 

Aanvullende informatie over het programma: 

 • Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad) vertelt over het kersverse Klimaatakkoord;
 • Jane Ambachtsheer (Global Head of Sustainability BNP Paribas en lid FSB Task Force on Climated-related Financial Disclosures) gaat in op de belangrijkste aanbevelingen van de ‘Bloomberg Task Force’;
 • Paul Tang (lid Europees Parlement en rapporteur voor het Europese ‘sustainable finance action plan’) neemt u mee in de laatste Europese ontwikkelingen;
 • Gerard van Olphen (voorzitter Taakgroep Financiering Klimaatakkoord) vertelt hoe financiële instellingen kunnen helpen om het nationale Klimaatakkoord tot een succes te maken;
 • Op negen kleine podia delen financiële instellingen hun ervaringen en beantwoorden al uw vragen in een informele setting: 
 1. Ontwikkelen van een klimaatstrategie (FMO)
 2. ‘Forward-looking’ analyse en rapportage van klimaatrisico’s en -kansen, lessen uit de UNEP-FI pilot (Rabobank)
 3. Samenwerken voor klimaat in de Institutional Investor Group on Climate Change (NN Group)
 4. Science Based Targets voor financiële instellingen (Actiam)
 5. Carbon Accounting als meet- en sturingsmethodiek (ASN)
 6. 2˚ Investing Initiative als meet- en sturingsmethodiek (ING)
 7. Sturen op klimaatimpact met financiële diensten (ABN AMRO)
 8. Verantwoord beleggen bij pensioenuitvoerders (MN)
 9. Verantwoord beleggen bij verzekeraars (Aegon)

 Meer informatie vind u hier. Via deze link kunt u zich ook registreren.

Daarnaast willen we u vragen om het beste initiatief dat uw organisatie recent heeft ondernomen in het kader van klimaatimpact en vragen die u tijdens de werkconferentie beantwoord wilt hebben, te mailen naar evenement@nvb.nl.

Doelgroep
Deze bijeenkomst is bestemd voor: Bestuurders, directieleden, senior managers, sustainability managers en asset managers van financiële instellingen. Van de deelnemers wordt enige kennis over duurzaamheid of financiering gevraagd.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voorbereiding
U wordt verzocht om het beste initiatief dat uw organisatie recent heeft ondernomen in het kader van klimaatimpact en vragen die u tijdens de werkconferentie beantwoord wilt hebben, te mailen naar evenement@nvb.nl.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Dennis Heijnen (beleidsadviseur Financieel Economische Zaken van het Verbond).   

Mogelijk ook interessant voor u:

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.