Skip to Content

Workshop Product Oversight and Governance (POG) voor de volmachtmarkt

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Workshop Product Oversight and Governance (POG) voor de volmachtmarkt

Vereisten en introductie van de Leidraad POG

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.

Weet jij als gevolmachtigde of als volmachtgevende verzekeraar alles al over de Product Oversight Governance (POG)? En wat is geregeld in de Europese verordening en welke verantwoordelijkheden je hier zelf of gezamenlijk hebt? Nee, dan mag je deze workshop niet missen.
Wij nemen je mee in de Leidraad POG Volmacht, die samen met de NVGA is ontwikkeld en onlangs is gepubliceerd. Dit is een praktische uitleg van de wettelijke grondslag voor productontwikkeling, de zogenoemde POG-vereisten (voorheen ook bekend als het Product Approval en Review proces, PARP).

Meld je nu aan! 

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor beleidsbepalers, product- en marketingmanagers, juridisch adviseurs, en volmachtbeheerders en -managers van verzekeraars en gevolmachtigden.

Sprekers
Patrick Heuts, lid van het bestuur en vice-voorzitter van de NVGA. Als lid van het Bestuurlijk Overleg NVGA-Verbond is hij mede opdrachtgever (met het Verbond) aan de werkgroep POG Volmacht voor de ontwikkeling van een leidraad.

Michelle van der Stok, is manager Volmachten bij De Goudse, lid van het Platform Volmacht van het Verbond en voorzitter van de werkgroep POG Volmacht.

Sione Bakker, is consultant MGA bij SICCO advies en namens de NVGA lid van de werkgroep POG Volmacht.

Jan de Jongh, is beleidsjurist bij a.s.r. verzekeringen en lid van de werkgroep POG Volmacht.

Programma
Aanvang:     10.30 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Welkom en inleiding door Patrick Heuts
  • Algemene introductie van POG en de leidraad door Michelle van der Stok
  • Europese Verordening POG, toelichting op rol verzekeraar door Jan de Jongh
  • Toelichting op rol GA door Sione Bakker
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars en medewerkers van leden van de NVGA zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers werkzaam bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).
Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV

  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar heb je de nodige basiskennis over Product Oversight en Governance, voorheen ook bekend als het Product Approval en Review proces (PARP) opgedaan.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum invullen.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Jacqueline Jonker (NVGA) en Peter Vogelsang (Verbond van Verzekeraars). Aan hen kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.