Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

1-daagse PE-cursus Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) - 2 april, 7 mei, 10 juni 2020

Editie 2018

Deze cursus is vol! Inschrijven hiervoor  is niet meer mogelijk.

Data: 18 april óf 23 mei óf 7 juni 2018

In vervolg op eerdere succesvolle edities, biedt het Platform Onderlinge Verzekeraars ook dit jaar weer een eendaagse PE-cursus aan.
Deelname staat open voor beleidsbepalers van onderlinge / coöperatieve verzekeraars. 

Onderwerpen die dit jaar aan de orde komen zijn Wft- en Solvency II-actualiteiten, ontwikkelingen op het terrein van governance, de richtlijn voor de verzekeringsindustrie (IDD) en de nieuwe privacyregels en uitbesteding.
De docenten zijn prof. dr. Rob Schotsman (UvA), dr. Cees de Jong (UvA/ACIS) en mr. Niels Witteveen (Norm advies).
Het programma voldoet aan zowel de wettelijke Wft-geschiktheidsnorm als de Beleidsregel geschiktheid 2012 en staat onder auspiciën van de POV.

Het betreft een eendaagse cursus die drie keer wordt gegeven, op 18 april en 23 mei (VOL) en 7 juni 2018 (alle data dezelfde cursus). Het programma is van 10.00 – 17.00 uur en sluit af met een gezamenlijk diner tot 20.00 uur.

Mogelijk ook interessant voor u
Meer informatie over en vanuit het POV.

Bestemd voor
Deelname is mogelijk voor directieleden, bestuurders, commissarissen van onderlinge en coöperatieve verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. 

Achtergrond
Het programma voldoet aan zowel de wettelijke geschiktheidsnorm als de Beleidsregel geschiktheid 2012. Dit programma biedt namelijk het kader en het vertrekpunt, de toegepaste kennis waarover alle bestuurders, directeuren, commissarissen en interne toezichthouders dienen te beschikken en waarop kan worden voortgebouwd met specifieke kennis afhankelijk van de aandachtsgebieden van een beleidsbepaler.

Het programma wordt aangeboden in het licht van:
- de wet introductie geschiktheidstoets beleidsbepalers;
- de DNB en de AFM Beleidsregel geschiktheid 2012;
- de Gedragscode Verzekeraars; en
- de richtlijn Solvency II. 

Programma 
10:00   Opening en voorstelrondje door Chris van Toor (POV) en Rob Schotsman
10:30   Governance in de praktijk door Rob Schotsman
           
- Waar loopt u tegenaan bij het regelen van de nieuwe Corporate Governance Code?
            - Wat kan de Risk Council voor u betekenen? (de risk en compliance officer van
               morgen)
11:30   Solvency II door Niels Witteveen
           - Ontwikkelingen op Solvency II-terrein
           - Wat betekent het proportionaliteitsbeginsel in de praktijk van de onderlinge?

12:30   Lunch

14:00   De nieuwe privacyregels en uitbesteding door Niels Witteveen
            - Compliancerisico's bij de implementatie van AVG. Zijn er nog actiepunten waar ik op
               moet letten bij het inregelen van de nieuwe privacyregels?
            - Hoe integreren we het nieuwe privacy control framewerk effectief in de bestaande
               frameworks, zoals informatiebeveiliging, Wft en Solvency II?
            - Moet ik een speciale privacy officer aanstellen?
            - Wat is een verwerkingsregister, waarom is dat nodig en bestaan daarvoor ook formats?
            - Waar moet ik op letten bij het uitbesteden van de sleutelfuncties?
            - Hoe zit het met uitbesteding en cloud computing?

15:00   De nieuwe richtlijn verzekeringsdistributie door Cees de Jong
            - IDD-consequenties voor direct writers en (vergelijkings-)sites waarop een verzekering
               kan worden gesloten
            - IDD-consequenties voor verbonden tussenpersonen (de IDD maakt het mogelijk dat 
               tussenpersonen met verbonden tussenpersonen werken. Aanpassing samen-
               werkingsovereenkomst lijkt gewenst)
            - Precontractuele informatievereisten / beloningstransparantie / voorkomen van 
               belangenconflicten / gedragsnormen
            - IPID (Gestandaardiseerd informatiedocument)
            - Verplichtingen bij advisering
            - Toezicht op producten en governancevereisten / gedelegeerde verordening (in het
               kader hiervan wordt tevens aandacht besteed aan privaatrechtelijke aspecten
               bij productontwikkeling, waaronder de richtlijn oneerlijke bedingen)

16:30   WFT-actualiteiten en toezichtthema's DNB en AFM door Rob Schotsman

17:00   Diner

UvA-Certificaat
Aanwezigheid tijdens de bijeenkomst en actieve participatie vormen de uitgangspunten van dit PE programma. Wanneer een deelnemer aanwezig is tijdens de bijeenkomst, actief participeert en na de bijeenkomst de praktijkopdracht maakt ontvangt hij of zij het UvA Academie Certificaat ‘PE programma 2018 voor commissarissen, raadsleden, bestuurders en/of directeuren van de leden van het Platform van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (POV)’. 

Kosten
De cursuskosten bedragen € 595 (excl. BTW) per persoon, inclusief diner.
Bij annulering minder dan een week voor de cursusdatum is het volledige deelnemersgeld verschuldigd.
Facturatie geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond B.V. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Chris van Toor (manager POV).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.