Bijeenkomst Q&A herverzekering in de Solvency II StandaardFormule (GEANNULEERD)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Q&A herverzekering in de Solvency II StandaardFormule (GEANNULEERD)

Deze bijeenkomst gaat niet door en wordt verschoven naar een andere datum.

Deze bijeenkomst gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.


De Nederlandsche Bank (DNB) heeft afgelopen zomer een Q&A uitgebracht over erkenning van herverzekeringscontracten als risicolimiteringstechnieken in de Solvency II StandaardFormule. Deze Q&A heeft in de markt nogal wat compliancevragen opgeroepen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je antwoorden!
Meld je daarom snel aan.

 • Hoe moeten verzekeraars omgaan met de eisen van DNB dat verzekeraars inzicht moeten hebben in het retrocessieprogramma van hun herverzekeraars?
 • Waaraan moet een programma voldoen om kapitaal-efficiënt te zijn?
 • Wat is de reikwijdte nou precies van deze Q&A?
 • Geldt het ook voor herverzekeraars die onder Solvency II vallen?
 • Wat is de rol van rating agencies?
 • Wat wordt van de verzekeraar verwacht t.a.v. counterparty risk management?
 • Wat zijn de eisen aan de governance?
 • Hoe kan een herverzekeringsovereenkomst leiden tot concentratierisico c.q. onwenselijk hoge mate van afhankelijkheid?
 • Kan een Nederlandse verzekeraar nog transacties doen met herverzekeraars die (bijvoorbeeld) op Bermuda, Cayman of Barbados gevestigd zijn?

Maar er zijn nog véél meer vragen. En antwoorden, die wellicht weer meer vragen op zullen roepen! Deze worden behandeld tijdens deze bijeenkomst.
Meld je nu aan!

Doelstelling
Doel van de bijeenkomst is dat de deelnemers na afloop meer duidelijkheid hebben over de vraag hoe zij de Q&A van DNB over herverzekering moeten interpreteren en implementeren.

Programma
Sprekers zijn experts van DNB, grote verzekeraars, grote herverzekeraars en van de grootste Nederlandse herverzekeringsbemiddelaar en -adviseur: Aon.

09:30 Ontvangst 
10:00 Welkom
10:05 DNB over de Q&A Herverzekering
10:50 Pauze
11:05 Aon over de Q&A Herverzekering
12:00 Panel
12:30 Afsluiting met een broodjeslunch

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf beschikbaar gesteld. 

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Aon
Aon is sinds jaar en dag betrokken als adviseur op herverzekeringsprogramma’s, van origine vanuit de doelstelling om risico-overdracht te begeleiden om de P&L van verzekeraars te beschermen. Met de introductie van Solvency is de focus in toenemende mate gericht op kapitaal- en balance sheet management en hoe herverzekeringen hierbij als effectief instrument ingezet kunnen worden

Ook geïnteresseerd in een partnership met het Verbond of sponsoring van activiteiten?
Kijk hier voor meer informatie.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bestemd zowel voor leden als overige geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor (leidinggevenden van) herverzekeringsspecialisten, balance sheet managers, compliance officers, risk managers, actuarissen en juristen van verzekeraars.

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden en het profiel. Na aanmelding laten wij je weten of je aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 249,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je onder meer op de hoogte van de meest recente kennis over:

 • De reikwijdte van de DNB-Q&A erkenning van herverzekeringscontracten als risicolimiteringstechnieken in de Solvency II StandaardFormule;
 • De eisen van DNB aan het inzicht dat verzekeraars moeten hebben in het retrocessieprogramma van hun herverzekeraars;
 • De eisen aan governance.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Ron Batten (beleidsadviseur). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Mogelijk ook interessant

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).