Bijeenkomst Risicomanagement

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Risicomanagement

Hoe pak je je risicomanagement pragmatisch aan?

Deze bijeenkomst is bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars en Gevolmachtigde agenten

Risico…
             … houding
             … bereidheid
             … toleranties
             … exposure
             … profiel

Onder meer op deze begrippen gaan we in tijdens de eerste bijeenkomst in de reeks die Verbondspartner Sprenkels en Verschuren organiseert, exclusief voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en gevolmachtigd agenten. De experts van Sprenkels en Verschuren schetsen het framework voor risicomanagement en bieden je praktische handvatten en tips.
De bijeenkomst is vooral interessant voor bestuurders, financieel verantwoordelijken, actuarissen en beleggingsspecialisten, van kleine en middelgrote verzekeraars of gevolmachtigd agenten. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Neem geen risico en meld je nu aan voor deze bijzondere bijeenkomst, want vol = vol! 

Op woensdag 22 januari 2020 organiseert het Verbond van Verzekeraars een bijeenkomst over pragmatisch risicomanagement speciaal voor zijn middelgrote en kleine leden. Dit is de eerste bijeenkomst van een reeks met Verbondspartner Sprenkels en Verschuren. 

Na een introductie van het framework voor risicomanagement geven de experts van Sprenkels en Verschuren enkele praktische handvatten en vele tips. Het framework van Sprenkels en Verschuren ondersteunt een gestructureerd, consistent en integraal risicomanagementproces. Het is toepasbaar voor elk verzekeringsbedrijf, betreft financiële en niet-financiële risico’s en ondersteunt compliance aan wet- en regelgeving. Voor alle middelgrote en kleine leden van het Verbond een to-the-point bijeenkomst.

Neem geen risico en meld je nu aan! 

Waar gaan we het over hebben?
We beginnen met de vragen:

 • Wat zijn risicohouding, risicobereidheid, risicotoleranties, risico-exposure en risicoprofiel?
 • Hoe kom je tot beleid vanuit risicohouding?

Daarna hebben we het over de praktische toepassing van het framework en gaan in op de volgende aspecten:

 • De financiële en niet-financiële uitwerking van het risicoprofiel
 • Het monitoren van risico’s
 • Rapporteren en verantwoording over het risicoprofiel

Programma
13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 – 14.10 uur Expertpartnerships, Martijn Minkenberg, strategische partnerships Verbond
14.10 – 14.20 uur Introductie, Dennis Heijnen, sr beleidsmedewerker financieel economische
                              zaken Verbond
14.20 – 15.30 uur Introductie risicoframework Sprenkels en Verschuren
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.45 uur Van theorie naar praktijk
16.45 – 17.30 uur Netwerkborrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is voor leden van het Verbond en gevolmachtigd agenten en is bestemd voor bestuurders, financieel verantwoordelijken, actuarissen en beleggingsspecialisten bij middelgrote en kleine verzekeraars of gevolmachtigd agenten. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Gevolmachtigde agenten krijgen € 50,= korting op de reguliere deelnameprijs voor niet-leden en betalen daardoor € 199,= (excl. BTW)

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Gevolmachtigde agenten
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijvingBij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis

Na deze bijeenkomst:

 • Ben je bekend met het framework voor risicomanagement
 • Ken je begrippen als risicohouding, -bereidheid, -toleranties, -exposure en -profiel
 • Weet je hoe je vanuit risicohouding tot beleid komt
 • Kun je het framework voor risicomanagement toepassen.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen (beleidsadviseur Financieel Economische Zaken). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.  

Partnerships
Sprenkels en Verschuren is één van de partners van het Verbond van Verzekeraars.
Het Verbond beweegt naar een open platform waarbij het door middel van samenwerking en kennisdeling met andere partijen meerwaarde creëren voor leden, partners en andere doelgroepen. 

Samenwerkingsverbanden zijn voor het Verbond niet nieuw. Wat wel nieuw is, is het doel om duurzame partnerships aan te gaan en zo een open platform te realiseren. In een partnership streven wij naar een win-win-win-situatie op gebied van kennisdeling voor leden, partners én het Verbond. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op onze speciale partnershippagina

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).