Skip to Content

ESG en de orkaan aan regelgeving

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

ESG en de orkaan aan regelgeving

Hoe word je niet omver geblazen?

De druk op bedrijven om bij te dragen aan een duurzame, eerlijke toekomst neemt snel toe. Daarbij vormen ESG-criteria (Environmental, Social en Governance) de basis. Vanuit ESG-optiek kunnen verzekeraars een unieke positie innemen en positieve impact maken. Onder andere door producten en de grote beleggingsportefeuille van de sector te verduurzamen. Tegelijkertijd komt er een orkaan aan ESG-regelgeving vanuit Europa op verzekeraars af en dat brengt ook risico’s met zich mee. Veel verzekeraars vragen zich af hoe ze dit het best kunnen organiseren. Want hoe voorkom je dat je verzandt in ‘compliant zijn’ en uit het oog verliest dat je met een goed doordacht, strategisch lange termijnplan wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame en eerlijke samenleving?

Om verzekeraars te helpen, schept Verbondspartner EY in dit webinar helderheid in ESG-regelgeving en geeft antwoord op vragen als: Hoe hangt regelgeving, zoals de EU-taxonomie, SFRD, CSRD en Solvency II, met elkaar samen? Waarop is ESG-regelgeving van toepassing? Wat zijn de tijdslijnen van de verschillende type regelgeving en hoe kan je prioriteren? Hoe geef je praktisch invulling aan standaarden?

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers van verzekeraars met als taak verslaglegging en reporting, duurzaamheid, product communicatie en juristen en investment officers.

Sprekers
Dennis Heijnen, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars en host
Bouke Evers, leader FSO Consulting Sustainable Finance EY en zijn multidisciplinaire team

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max.1,5 uur

  • Opening door Dennis Heijnen
  • Overview and timelines for regulations
  • Implementation practical implications: SFRD, EU Taxonomy, CSRD, other regulations
  • Q&A-sessie: beantwoording door de sprekers van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar weet je
- de samenhang tussen de verschillende regelgevingen (zoals de EU Taxonomy, SFRD, CSRD, Solvency II, etc.) waarop de verschillende regelgevingen van toepassing zijn
- de tijdslijnen van de verschillende standaarden en prioritering
- overige zaken en praktische invulling aan de standaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
EY is één van onze expertpartners.