Skip to Content

Hoe zet je als verzekeraar Data Science verantwoord in?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Hoe zet je als verzekeraar Data Science verantwoord in?

Deze bijeenkomst zit vol; je kunt je hiervoor niet meer inschrijven.
Wil je op de wachtlijst worden geplaatst, stuur dan een e-mail naar InsuranceAcademy@verzekeraars.nl


Data science: inzichten verzamelen uit data. De basis voor verzekeraars om premies te kunnen bepalen. Hoe ga je als data scientist bij een verzekeraar om met privacy, de solidariteitsgedachte, het voorkomen van discriminatie? Tijdens deze datamiddag staan we uitgebreid stil bij deze uitdagende vraagstukken: hét moment waarop alle data scientists uit de verzekeringsbranche samen komen, om elkaar te leren kennen, met elkaar te discussiëren én samen naar inspirerende sprekers te luisteren.
Kies je eigen deelsessies met de volgende onderwerpen: Hoe zet je data science op een verantwoorde wijze in? Hoe passen PhD studenten data science toe in wetenschappelijk onderzoek voor onze branche? Hoe leg je de AVG uit bij data scienceprojecten? En hoe kunnen het actuariaat en data scientists samenwerken? Met als afsluiter: een keynote van Ionica Smeets, professor wetenschaps­communicatie aan de Universiteit Leiden. Zij weet als geen ander met welke valkuilen data scientists te maken krijgen in hun werk en hoe getallen een vertekend beeld kunnen geven van de realiteit. Zij deelt haar bevindingen met ons en inspireert het publiek met best practices.


Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor data analisten, data scientists, data managers, data engineers, data stewards.

Sprekers

 • Harold Herbert, directeur Verbond van Verzekeraars
 • Tjerrie Smit, Head of Data & AI en Vincent van de Ven Senior Data Scientist bij Nationale-Nederlanden
 • Jorik van Oord, Data Scientist en Rogier Potter van Loon, Chapter Lead Data Science bij Aegon
 • Robert Verschuren van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Sectie Quantitative Economics, van de Universiteit van Amsterdam
 • Christos Revelas, PhD kandidaat Econometrie aan de Universiteit Tilburg
 • Tim de Jonge, PhD kandidaat Fairness in Machine Learning aan de Radboud University Nijmegen
 • mr. Tina van der Linden is universitair docent Law, Ethics and Technology aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Professor Ionica Smeets is Hoogleraar Wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden

Programma
Aanvang:     14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Einde:          17.15 uur met na afloop een borrel

 • Welkom en opening door Harold Herbert
 • Deelsessies ronde 1

Pauze

 • Deelsessies ronde 2
 • Plenair: Ionica Smeets sluit de middag af met een keynote over valkuilen en best practices in het werken met datascience technieken.
 • Afsluiting met aansluitend een borrel

Informatie over de deelsessies
Bij inschrijving kan je twee van onderstaande deelsessies kiezen. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers; de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

 1. Fraudedetectie: data science op een ethisch verantwoorde wijze
  Tjerrie Smit en Vincent van de Ven gaan in op de manier waarop hun bedrijf op een verantwoorde manier fraude detecteert met gebruik van moderne middelen, zoals machine learning.
 1. Discriminatie voorkomen met data science (exclusief voor leden Verbond)
  Jorik van Oord en Rogier Potter van Loon presenteren een algoritme waarmee zij mogelijke ongewenste differentiatie kunnen vaststellen in de uitkomsten van verschillende modellen. Momenteel test het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond dit model bij verschillende verzekeraars, met als doel dit later dit jaar aan alle leden aan te bieden. Leer van alles over het ontstaan en de werking van de tool.
 1. Dynamic pricing met data science
  Robert Verschuren vertelt meer over zijn onderzoek naar het dynamisch prijzen van schadeverzekeringen. Aan de hand van Nederlandse verzekeringsportefeuilles laat hij zien hoe je met behulp van data science, risico’s en prijsgevoeligheden nauwkeuriger kan inschatten.
 1. Meet the Phd student
  In ‘Detecting fraud versus learning about fraud (Engelstalig)’ vertelt Christos Revelas over zijn onderzoek naar modelleringskeuzes, bij het gebruik van data science in fraudedetectie bij schadeverzekeringen.
  Tim de Jonge brengt een breed perspectief op Fairness in Machine Learning. Tussen verschillende vakgebieden zijn er verschillende interpretaties in wat Fairness is, en zelfs tussen wetenschappers in hetzelfde gebied zijn er vurige discussies. Tim neemt je mee door deze discussies, en hopelijk naar de manier om succesvol uit deze discussies te komen. 
 1. Data science en privacy: wat mag wel en niet?
  Tina van der Linden gaat in op de uitdagingen en risico’s bij het gebruik van grote verzamelingen persoonsgegevens. Niet alleen vanuit compliance met de AVG, maar ook in verband met het risico op discriminatie en het creëren van self-fulfilling prophecies. En zeker ook vanuit het eerlijk en fair behandelen van mensen die een verzekering afsluiten. Tina realiseert zich als geen ander dat het best lastig is om op deze uitdagingen een concreet antwoord te geven, maar probeert wel een stap verder te gaan dan het standaardantwoord ‘dat hangt ervan af’ door uit te leggen hoe je klantgegevens wèl (of niet) kan gebruiken in de praktijk.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).
- Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
- Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
- Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
- Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je als data scientist bij een verzekeraar o.a. hoe je omgaat met privacy, de solidariteitsgedachte en het voorkomen van discriminatie.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan deze bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Nico Tijsterman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

De datamiddag wordt mede mogelijk gemaakt door: