Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Innovatieseminar: fraudebeheersing in een veranderende wereld

Digitale en technologische veranderingen zorgen voor grote verschuivingen in het verzekeringslandschap. Traditionele risico’s verdwijnen, het gedrag van klanten verandert, nieuwe aanbieders en verzekeringsvormen komen op de markt. Met deze veranderingen en de toenemende (technische) mogelijkheden ontstaan ook nieuwe manieren en mogelijkheden om verzekeringsfraude te plegen. Snelle doorloopprocessen en digitale werkstromen maken het moeilijker die fraude te traceren. Of toch niet?

Verzekeraars hebben de uitdaging in de veranderende omgeving fraude te blijven aanpakken en steeds weer in te spelen op de wijzigende omstandigheden. De vraag is of dit voldoende gebeurt. En welke oplossingen bieden perspectief om verzekeringsfraude steeds ‘slimmer’ aan te pakken? 

Tijdens dit interactieve seminar van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars geven diverse partijen een pitch over de innovaties voor fraudebestrijding die zij zelf gebruiken, aanbieden óf op dit moment ontwikkelen. Denk aan methoden en technieken zoals big-data-analyse, machine-learning, nudging, blockchain en kunstmatige intelligentie, etc. Uiteraard krijgt u tijdens de bijeenkomst aansprekende voorbeelden te horen en te zien. 

Het CBV organiseert het seminar in samenwerking met het Institute for Financial Crime (IFFC), dat de uitkomsten van een survey onder verzekeraars naar “Fraudebeheersing in een veranderende verzekeringswereld” presenteert. 

Mogelijk ook interessant voor u
Meer informatie over het CBV vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars. Of kijk naar het webinar over verzekeringscriminaliteit dat het Verbond organiseerde in samenwerking met Nibe-SVV. 

Bestemd voor
Medewerkers die zich binnen hun organisaties richten op innovatie en functionarissen die belang hebben bij vormgeving en vernieuwing van fraude- en schadelastbeheersing: de beleidsbepalers, managers en (fraude)specialisten.
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet u
- Welke actuele en toekomstige trends van (grote) invloed zijn op de aanpak van verzekeringsfraude
- Hoe verzekeraars en andere partijen hier nu al op inspelen
- Welke oplossingen, methoden en technieken er zijn om fraude ‘slimmer’ aan te pakken
- Aan welke toepassingsmogelijkheden u bij deze innovaties kunt denken 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Programma

13.30  Inloop
14.00  Welkom en introductie thema
           Roelof Visscher (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit)
14.10  Fraudebeheersing in een veranderende wereld: uitkomsten van een survey onder
          verzekeraars Vanessa Liem & Marcel Bouwman (Institute for Financial Crime)
14.30  Machine learning in de praktijk van claimbehandeling
          
Jade de Vries (AEGON)
14.50  Nudging
          
Suzanne Hielckert (Nationale-Nederlanden)
15.10  Afbeelding-analyse: een tool
         
Wouter Joose (FRISS)
15.30  PAUZE
15.50  Blockchain: een use case 
          Toon Segers (Deloitte)
16.10  Data story telling: grip op de juiste cijfers         
           Roeland van der Molen (Nationale-Nederlanden)
16.30  Machine learning: appels met peren vergelijken kan!
           Tim Bervoets (BusinessForensics) & Bernd Brinkers (Innopay)
16.50  Afsluitende discussie
17.00  Borrel

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Anne Sonnenschein (beleidsadviseur CBV). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.