Insurance Academy Event - De boef de baas!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Insurance Academy Event - De boef de baas!

Deze bijeenkomst is vol! Inschrijven is niet meer mogelijk. Wilt je op de wachtlijst worden geplaatst, stuur dan een e-mail naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl. 

Bestemd voor: leden en niet-leden 
Kosten: deelname voor leden is gratis. Deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 249,= (excl. btw)

Innovatie op aanpak verzekeringsfraude en criminaliteit

Op dinsdagmiddag 4 juni nemen we je mee in de aanpak van verzekeringsfraude en –criminaliteit tijdens het event 'De boef de baas'. 

In het bestrijden van schade door verzekeringsfraude en -criminaliteit hebben verzekeraars de laatste jaren belangrijke stappen in de goede richting gezet. Maar (cyber)criminelen zitten niet stil en bedenken steeds nieuwe manieren om ten koste van verzekeraars en hun klanten geld te verdienen. Verzekeraars moeten op de hoogte zijn van en inspelen op die ontwikkelingen om tegen nieuwe vormen van criminaliteit op te kunnen treden. 

Tijdens dit event van het Verbond van Verzekeraars, georganiseerd door de Insurance Academy, nemen we je mee in de aanpak van verzekeringsfraude en -criminaliteit. Vanuit verschillende perspectieven worden de ontwikkelingen belicht en bekijken we hoe we de boef de baas kunnen blijven! Tevens bieden we partijen de mogelijkheid om hun innovaties en oplossingen te presenteren op de Innovatiemarkt. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor leden en niet-leden die zich actief bezig (willen gaan) houden met fraudepreventie en -bestrijding. 

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling. 

Doelstelling
Wij informeren je graag over nieuwe methoden en oplossingen in het voorkomen en bestrijden van schade door verzekeringscriminelen. Ontwikkelingen en trends rondom de aanpak van verzekeringscriminaliteit komen hierbij aan bod.

Programma
12:30 uur  Inloop met Innovatiemarkt

13:00 uur  Welkom door Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars

13:10 uur  Keynote speaker Brenno de Winter, Beveiligings- en privacy-expert, gespecialiseerd
                  in IT-beveiliging en Privacy, bespiegelt de effecten van de grote databehoefte 
                  en –toepassing door verzekeraars
                 Beveiligings- en privacy-expert Brenno de Winter onderzocht meer dan 
                 2.000 datalekken, kraakte ooit de OV-chipkaart, staat overheden en bedrijven
                 bij na incidenten of juist bij het voorkomen ervan. Voor hem staat digitaal
                 overleven gelijk aan het overleven in de jungle. In zijn presentaties legt hij deze
                 metafoor uit en het belang van data verzamelen en delen. Hoe voorkomen we
                 incidenten en stillen we tegelijkertijd onze datahonger?

14:00 uur  Twee deelsessierondes

                 Melanie van den Berg – De boef de baas met een Nudge
                 Melanie van den Berg is manager strategie & innovatie  en daarnaast 
                 lid van de Raad van Commissarissen van Qurin Diagnostics en tevens
                 is zij als research fellow verbonden aan Tilburg University. In deze
                 actieve sessie gaan we aan de slag met Nudging. Na een uitleg over
                 Nudging en voorbeelden van Nudging binnen en buiten de verzekeringssector
                 is het de beurt aan jou.

                 Bedenk de beste nudge die direct binnen jouw bedrijf toegepast kan worden 
                 om verzekeringsfraude te verminderen.

                 Data Competence Centre – samenwerken op data
                 
Het Data Competence Centre (DCC) van het Verbond van Verzekeraars
                 
is opgericht om bij te dragen aan sector-brede samenwerking door
                 het leveren van data, competenties en diensten. Deze deelsessie gaat
              
    in op het belang, toepassing en werking van datadeling en dataverrijking
                 
voor de gezamenlijke verzekeringsmarkt.

                 Presentatie:
                 Jeroen de Groot - projectmanager DCC Harmen van der Veer - dataspecialist DCC

                 Future Facts & Unigarant - De waarde van Artificial Intelligence bij fraudedetectie
                 Bij Unigarant komen dagelijks duizenden claims binnen. Een deel hiervan is
                 frauduleus. Marjan en Bastiaan delen in deze presentatie hun ervaringen met
                 Machine Learning en leggen uit hoe je Artificial Intelligence kan toepassen bij het
                 detecteren van fraude.

                Presentatie:
                Marjan Westra - Manager Verzekeringstechniek bij Unigarant N.V. Bastiaan Sjardin
                -Tech Lead bij Future Facts

                Business ForensicsEens een boef, altijd een boef…?
                Nu u de boef de baas bent geworden, kunt u uw maatregelen treffen. En moet
                u nadenken over het beheer van deze maatregelen. Zijn de AVG voorschriften
                gewaarborgd? Worden de retentieperiodes nageleefd? Hoe gaat u om met informatie
                verzoeken van uw collega-verzekeraars? Zeker voor grotere organisaties, die
                meerdere labels voeren, kan het beheer van maatregelen snel complex worden. 
                BussinessForensics biedt u in deze presentatie een aantal suggesties aan om ook
                deze complexiteit de baas te zijn, en zelf in ‘control’ te blijven.

                Presentatie:
                Robby Philips – pre-sales & partner manager Business Forensics Nienke Bouwens –
                sales manager Business Forensics

                Vivat – Fraude identificatie met geavanceerde datatechnieken
                VIVAT heeft machine learning ingezet om verzekeringsfraude beter te kunnen
                identificeren in het claim proces. Tijdens deze deelsessie presenteren zij hun 
                lessons learned.

                Presentatie:
                Bart Rentenaar - IT manager Data bij Vivat Feddo Kalsbeek - Senior data scientist 
                Fraude identificatie met geavanceerde data technieken bij Vivat

15:30 uur  Debatcafé met paneldiscussie onder leiding van Richard Weurding
                 Aan de hand van stellingen in relatie tot verzekeringsfraude en -criminaliteit gaan
                 verschillende partijen en personen met elkaar en met u in discussie. Deelnemende
                 partijen en personen zijn o.a.: het Institute for Financial Crime (IFFC), KPMG,  
                 Melanie van den Berg, Brenno de Winter en het Centrum Bestrijding               
                 Verzekeringscriminaliteit (CBV)

16:15 uur  Netwerkborrel en Innovatiemarkt

17:30 uur  Einde

Over CBV
Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Het CBV richt zich op operationele en beleidsmatige ondersteuning van verzekeraars en organiseert activiteiten, ontmoetingen en gaat samenwerkingsverbanden aan met als doel om verzekeraars te inspireren, te mobiliseren en te faciliteren bij het doorvoeren van vernieuwingen in de aanpak verzekeringsfraude. In 2019 ligt de focus een aantal veelbelovende innovatierichtingen. Het gaat om methoden, technieken en benaderingen die direct praktisch inzetbaar zijn bij fraudepreventie, detectie en ‘slimme’ inzet van mensen en middelen bij fraudeonderzoek. Communicatie, data-analyse en het inspelen op het gedrag van (potentiële) fraudeurs zijn daarin steeds terugkerende thema’s. 

Kosten
- Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
- Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,= (excl. btw)

    • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
    • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
    • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
    • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving.
Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst:

  • weet je hoe je door informatiedeling, datamining en gegevensverrijking fraudeurs en cybercriminelen voor kunt blijven;
  • ben je geïnformeerd over verschillende (digitale) methoden en (technische) oplossingen die in je bedrijfsprocessen kunnen bijdragen aan het voorkomen en verminderen van schade door verzekeringscriminaliteit.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Wanneer je bij het Register Coördinatoren Fraudebeheersing bent geregistreed ontvang je van het NIVRE 3 PE punten voor het bijwonen van deze bijeenkomst. Als je ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname wilt ontvangen, geef dan bij inschrijvng aan dat je een PA-certificaat wilt ontvangen. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Roelof Visscher. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening

Mogelijk ook interessant voor jou
https://www.verzekeraars.nl/branche/verzekeringscriminaliteit
https://www.verzekeraars.nl/media/2169/visiedocument-aanpak-verzekeringsfraude.pdf
https://www.verzekeraars.nl/media/1489/grip-op-data-green-paper-big-data.pdf

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door: