Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Insurance Academy Event - Klimaat

Dit event staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor niet-leden

Op donderdag 13 september a.s. organiseert de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars het Klimaatevent Hoofd boven water. Tijdens dit event wordt u onder meer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het terrein van overstromingsdekkingen, hoort u alles over de Verbondsagenda Klimaat en komen autoriteiten op het gebied van klimaatverandering aan het woord.

Klimaatverandering is een belangrijk thema. Wereldwijd zien verzekeraars de gevolgen van klimaatverandering al terug in hun cijfers. Vorig jaar liet het klimaatrapport van het Verbond van Verzekeraars al zien dat als we niks doen, de schade alleen maar zal toenemen.

De afgelopen maanden werkten verschillende commissies van het Verbond aan dit thema. Maar ook andere partijen zijn volop bezig met ons veranderende klimaat.

Omdat dit thema zo actueel is, organiseert de Insurance Academy van het Verbond het Klimaatevent Hoofd boven water. Tijdens dit event komen onder meer autoriteiten op het gebied van klimaatverandering aan het woord. Zo licht dr. Hans de Moel (onderzoeker aan de faculteit Science, Water and Climate Risk van de VU en ervaring met diverse projecten voor verzekeraars) diverse wetenschappelijke klimaatonderzoeken van de VU toe. Rob van Dorland (senior advisor climate bij het KNMI) gaat in op verschillende onderzoeken op het terrein van klimaatverandering. Pieter Lugtigheid (Senior Strategist Aegon) en Anita de Horde (organisator expeditie Spitsbergen voor de financiële sector) vertellen u over de expeditie naar Spitsbergen van een aantal verzekeraars en banken eerder dit jaar, en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden. Verder kunt u kennis nemen van het adviesrapport over uitbreiding van de brandpolissen met kleinschalige overstromingsdekkingen. Ewoud Bom (directeur Achmea Reinsurance en voorzitter van de projectgroep overstromingen) en Marc Melsen (CAT Analyst bij Guy Carpenter) lichten het belang hiervan voor verzekeraars en de maatschappij toe. En u hoort tijdens deze middag alles over de Verbondsagenda Klimaat.

Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Verder kunt u onder het genot van een hapje en een drankje onze klimaatmarkt bezoeken, met diverse partijen die actief zijn rondom het thema klimaat.

Meld u nu aan voor dit event!

Programma
13.30 uur   Inloop/ontvangst
14.00 uur   Welkom door Leo De Boer (directeur Verbond) en dagvoorzitter
                    Liesbeth van der Kruit (director Corporate Social Responsibility
                    bij Achmea en lid Issuecommissie Klimaat)
14.10 uur   De Verbondsagenda Klimaat, Leo De Boer en Timo Brinkman
                   (beleidsadviseur klimaat Verbond)
14.25 uur   Adviesrapport Verbond Kleinschalige Overstromingen, Ewoud Bom
                   (directeur Achmea Reinsurance en voorzitter van de projectgroep overstromingen)
                   en Marc Melsen (CAT Analyst Guy Carpenter)
15.00 uur   Pauze
15.15 uur   Voortschrijdende inzichten in het klimaat: op weg naar KNMI’21 scenario’s,
                   Rob van Dorland (senior advisor climate KNMI)
15.45 uur   Onderzoeksresultaten naar klimaatrisico’s: overstromingsverzekeringen en
                   hagelschade, Hans de Moel (onderzoeker aan de faculteit Science, Water
                   and Climate Risk van de VU)
16.15 uur   Expeditie Spitsbergen; ervaringen en lessen, Pieter Lugtigheid (Senior
                   Strategist Aegon) en Anita de Horde (organisator expeditie Spitsbergen
                   financiële sector)
16.45 uur   Afsluiting, Leo De Boer en Liesbeth van der Kruit
17.00 uur   Netwerkborrel en klimaatmarkt

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor niet-leden.
Deelname is vooral interessant voor professionals in de schadebranche, zoals verzekeraars, adviseurs en experts. Maar ook andere geïnteresseerden die meer willen weten over wat klimaatverandering betekent voor schadeverzekeraars én hun klanten zijn van harte welkom.

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor overige deelnemers zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,= (exc. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Voor betalende bezoekers geldt vanaf inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemers zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Wilt u zich presenteren op onze klimaatmarkt?
Tijdens en na afloop van het event wordt er een klimaatmarkt georganiseerd. Hierop kunnen partijen zich presenteren die actief zijn rondom het thema klimaat of diensten/producten aanbieden die hieraan gerelateerd zijn. Bent u hierin geïnteresseerd, dan kunt u voor meer informatie over mogelijkheden contact opnemen met Jolien Groenewoud van de Insurance Academy van het Verbond.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Timo Brinkman (beleidsadviseur Schade bij het Verbond).

Mogelijk ook interessant voor u

  1. Verzekeraars.nl/klimaat
  2. Klimaatrapport Hoofd boven water
  3. Klimaatwebinar: Pompen of verzuipen

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.