Skip to Content

InsurTalent Network - Join the AI Revolution: A Young Professional’s guide

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

InsurTalent Network - Join the AI Revolution: A Young Professional’s guide

De kansen van AI voor de verzekeringssector

In verband met de vele aanmeldingen is de inschrijving gesloten. Mocht je op de wachtlijst geplaatst willen worden, stuur dan een e-mail naar insuranceacademy@verzekeraars.nl.

 

Ontdek de revolutie die Artificial Intelligence teweegbrengt in de verzekeringsindustrie tijdens dit evenement bij NN Group. Leer hoe verzekeraars deze technologie kunnen inzetten om hun processen te optimaliseren en klanten op een kostenefficiënte manier te bedienen.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we niet alleen in op de voordelen van AI, maar ook op de ethiek en risico's die gepaard gaan met deze ontwikkelingen. Zo bespreken we de uitdagingen van biases en discriminatie bij het gebruik van AI en delen we onze ervaringen en lessons learned uit de praktijk.

Onze sprekers, waaronder Tjeerd Bosklopper, Don Ginsel en Jos Schaffers, zullen dieper ingaan op de toepassing van AI in de verzekeringsindustrie en de resultaten die hiermee zijn behaald. Daarnaast delen ze hun visie op hoe AI de verzekeringsindustrie in de toekomst zal veranderen en welke kansen en uitdagingen hierbij komen kijken.

Onder leiding van Michael Groen en Muriel Versteeg zullen we ook jullie vragen en mogelijke stellingen bevestigen en/of ontkrachten. Zo bieden we een interactieve en dynamische sessie waarbij we gezamenlijk tot conclusies komen.

Mis deze unieke kans niet en schrijf je vandaag nog in voor deze bijeenkomst

Ontdek de innovatie op het gebied van AI en de lessons learned uit de praktijk in de verzekeringsindustrie en leer hoe we samen deze technologie op een verantwoorde en effectieve manier kunnen inzetten.

Aanmelden kan t/m woensdag 11 oktober 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor de young professionals tot 35 jaar werkzaam bij zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als bij volmachten en assurantietussenpersonen.

Sprekers

 • Michael Groen - Manager Advanced Analytics & Artifical Intelligence Nationale-Nederlanden;
 • Don Ginsel - CEO Holland Fintech en voorzitter werkgroep Financiële dienstverlening NLAIC;
 • Jos Schaffers - Beleidsadviseur Privacy & Big Data Verbond van Verzekeraars;
 • Tjeerd Bosklopper - Member Management Board Nationale-Nederlanden en voorzitter Verbond van Verzekeraars;
 • Muriel Versteeg - Senior Data Scientist Nationale-Nederlanden

Programma
Aanvang: 14.45 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Einde:      17.00 uur met aansluitend een borrel

 • Opening door Michael Groen en Muriel Versteeg:
  Het is tijd voor de kick-off van ons evenement bij NN Group! Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op hoe Artificial Intelligence een revolutie veroorzaakt in de verzekeringsindustrie. We beginnen met een introductie van NN Group en NN Young Professionals.
 • Tjeerd Bosklopper:
  We zullen niet alleen ingaan op de toepassing van AI in de verzekeringsindustrie, maar ook hoe NN Group zelf deze technologie inzet om haar processen te optimaliseren en klanten beter te bedienen.
 • Don Ginsel:
  We delen graag onze eigen ervaringen en successen op dit gebied, maar ook die van andere bedrijven in de verzekeringsindustrie.
  Zo zullen onze sprekers ingaan op concrete voorbeelden van AI-toepassingen in de verzekeringsindustrie en de resultaten die hiermee zijn behaald. Daarnaast delen ze hun ervaringen en lessons learned op het gebied van implementatie, training en monitoring van AI-algoritmes.
  Door deze lessons learned uit de praktijk te delen, hopen we niet alleen andere bedrijven te inspireren en te informeren, maar ook bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van AI in de verzekeringsindustrie. Samen kunnen we deze technologie op een verantwoorde en effectieve manier inzetten om onze klanten beter van dienst te zijn.
 • Michael Groen en Muriel Versteeg:
  We laten door middel van een specifieke case zien hoe wij deze technologie succesvol hebben geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Daarnaast delen we onze visie op hoe AI de verzekeringsindustrie in de toekomst zal veranderen en welke kansen en uitdagingen hierbij komen kijken.
 • Jos Schaffers:
  We gaan niet alleen in op de voordelen en kansen van AI in de verzekeringsindustrie, maar ook op de ethiek en risico's die verbonden zijn met deze ontwikkelingen. Een belangrijk aspect daarvan zijn de biases en discriminatie die kunnen ontstaan bij het gebruik van AI.
  AI is namelijk gebaseerd op data en algoritmes, en als deze niet zorgvuldig worden ontwikkeld en getraind, kan dit leiden tot biases en discriminatie.
 • Panel discussie met Don Ginsel, Data & AI lid NN en Jos Schaffers:
  Er is voldoende ruimte voor vragen uit het publiek en achteraf zullen we ook mogelijke stellingen bevestigen en/of ontkrachten onder leiding van Michael Groen en Muriel Versteeg. Dit biedt een interactieve en dynamische sessie waarbij we dieper kunnen ingaan op de kansen, uitdagingen en risico's van AI in de verzekeringsindustrie.
  Onder leiding van Michael Groen en Muriel Versteeg zullen we deze stellingen en andere vragen uit het publiek bespreken en tot een gezamenlijke conclusie komen. Zo biedt ons evenement niet alleen inzicht in de toepassing van AI in de verzekeringsindustrie, maar ook in de discussies en uitdagingen die hierbij komen kijken.
 • Afsluiting en borrel 

Over het InsurTalent Network
Het InsurTalent Network is een samenwerkingsverband van jongerenverenigingen in de verzekeringssector tot 35 jaar. Het netwerk brengt young professionals samen, biedt ondersteuning in hun ontwikkeling en creëert ruimte voor het uitwisselen van ideeën. Het InsurTalent Network organiseert regelmatig evenementen om deze ambities waar te maken en het gevoel van verbondenheid te versterken. Aangesloten zijn Nationale-Nederlandena.s.rAchmeaOnderlinge ’s GravenhageUnivé centraal en dichtbijAllianzTVMAegon en het Verbond van Verzekeraars.

Kosten
Voor alle young professionals zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Tuğçe Serinkan. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).