Skip to Content

InsurTalent Network: Jouw rol in verzekeringsland

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

InsurTalent Network: Jouw rol in verzekeringsland

Waarom werk jij bij een verzekeraar? En wat zijn jouw ideeën over de maatschappelijke rol van verzekeraars in een wereld die snel verandert door klimaatverandering en nieuwe technologie? Tijdens het eerste fysieke event van het InsurTalent Network ga je aan de slag met deze vragen. Je staat stil bij de toekomst van verzekeren, financiële gezondheid, jouw ambities én leert hoe je impact maakt. Dat doe je samen met andere young professionals in de sector. Kortom: veel inspiratie, interactie én gezelligheidsgarantie. We zien je graag op donderdagmiddag 12 mei bij Univé in Zwolle.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 9 mei a.s., 10.00 uur.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor de young professionals tot 35 jaar werkzaam bij zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als bij volmachten en assurantietussenpersonen.


Programma
Aanvang:  14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Einde:       17.00 uur met aansluitend een borrel

-Opening door InsurTalent Network
-Verzekeraar van de toekomst door Bastiaan Walenkamp
-Pauze
-Financiële gezondheid en rol verzekeraars door Wendy Brink-den Nieuwenboer
-Pauze
-Empowerment door Martin Otter
-Afsluiting en borrel

Bastiaan Walenkamp | Center for the Edge Deloitte
Verzekeraar van de toekomst
Klimaatverandering, exponentiele technologieën, polarisering van de maatschappij; dit zijn slechts enkele disruptieve veranderingen die onze tijd tekenen. De mens heeft niet vaker voor zo’n grote verandering gestaan. In deze keynote gaat Bastiaan in op de aard en impact van disruptieve veranderingen in onze maatschappij en welke impact dit heeft op bedrijven. Kortom; wat betekent dit voor verzekeraars en de toekomst van verzekeren?

Wendy Brink-den Nieuwenboer | Center for the Edge Deloitte
Financiële gezondheid en de rol van verzekeraars
Financiële gezondheid is een onderwerp dat leeft in onze samenleving. We zien het steeds vaker terugzien in het nieuws. Dat is goed, want financieel gezond zijn is belangrijk omdat onzekerheid of zorgen over financiën een negatieve impact hebbe op de fysieke en mentale gezondheid van onze klanten. Maar welke maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid heeft de financiële sector hierin? En hoe kunnen wij bijdragen aan een financieel gezond(er) Nederland? En kan het opbouwen van een duurzame klantrelatie samengaan met commerciële belangen? Aan de hand van concrete voorbeelden en resultaten uit o.a. het onderzoeksrapport nemen Wendy en haar collega Tamar (Junior Manager Regulatory Risk) jullie mee in wat het betekent, en oplevert, om als verzekeraar te handelen in het belang van de klant.

Martin Otter | Otter & Van Saane exploring leadership
Empowerment
Je werkt, net als alle anderen in de zaal, in de verzekeringssector. Met welke intentie doe je dat? Wat merkt die sector daarvan. En, wat merken klanten? Je bent de sector binnengekomen met een missie en verwachtingen. Misschien is die missie niet helemaal concreet of komen je verwachtingen niet helemaal uit. Maar hoe kan je jouw invloed maximaal maken? Hoe kan je meer impact hebben? Na een introductie waarin je leert dat je op verschillende manieren naar dingen kunt kijken, geeft Martin je handvatten om zaken die onbespreekbaar lijken toch bespreekbaar te maken. Vanaf morgen kan je ophouden om van je hart een moordkuil te maken.


Over het InsurTalent Network
Het InsurTalent Network is een samenwerkingsverband van jongerenverenigingen in de verzekeringssector tot 35 jaar. Het netwerk brengt young professionals samen, biedt ondersteuning in hun ontwikkeling en creëert ruimte voor het uitwisselen van ideeën. Het InsurTalent Network organiseert regelmatig evenementen om deze ambities waar te maken en het gevoel van verbondenheid te versterken. Aangesloten zijn Nationale-Nederlanden, a.s.r, Achmea, Onderlinge ’s Gravenhage, Univé centraal en dichtbij en het Verbond van Verzekeraars.

Kosten
Voor alle young professionals zijn aan deelname geen kosten verbonden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je wat jij kan bijdragen als young professional aan de toekomst van verzekeren, de financiële gezondheid én hoe je impact maakt.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Tuğçe Serinkan, secretaris InsurTalent Network. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan deze bijeenkomst?
Je moet je apart voor deelname aanmelden, via de aanmeldlink op deze pagina. Geef hierbij aan of je gebruik wil maken van de borrel na afloop.
De gegevens van jouw aanmelding worden doorgegeven aan de organisatie bij Univé.
Univé is prima met het openbaar vervoer te bereiken.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Deloitte is één van onze expertpartners.