Inzagerecht

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Inzagerecht

Hoe gaan we hiermee om?

Iedere persoon heeft het recht te weten welke gegevens een verzekeraar van hem verwerkt. Het inzagerecht is sinds jaar en dag een belangrijk recht van de betrokkene die zijn privacyrechten wil uitoefenen. Verzekeraars ontvangen regelmatig inzageverzoeken en zien zich geconfronteerd met soms lastige vragen hoe hiermee om te gaan. Hoe ver reikt het inzagerecht? Welke gegevens mag ik wel en niet verschaffen? Mag ik ook weigeren gegevens te verstrekken?
Astrid van Noort en Anne-Mieke Dumoulin van advocatenkantoor Ekelmans & Meijer behandelen deze en andere vragen in deze themasessie. Aan de hand van de AVG en jurisprudentie nemen we je mee in de theorie en de praktijk van het inzagerecht, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de invloed van sectorale wetgeving zoals de WFT. Daarnaast ontvang je tips hoe je inzageverzoeken het beste kunt afhandelen.

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor medewerkers van de compliance afdeling, (privacy)juristen, functionaris gegevensbescherming, medewerkers klachtenafdeling.

Sprekers
Advocaat mr. Astrid van Noort bij Ekelmans & Meijer, is gespecialiseerd in privacyrecht, met als bijzonder aandachtsgebied het optimaliseren van (commercieel) gebruik van gevoelige persoonsgegevens binnen de kaders van de AVG. Astrid is hoofd van de Privacy Desk bij Ekelmans & Meijer en lid van de Vereniging Privacy Recht.

Advocaat mr. Anne-Mieke Dumoulin-Siemens bij Ekelmans & Meijer, is specialist ondernemingsrecht en privacyrecht. Zij is een kundige gesprekspartner voor (internationale) commerciële ondernemingen en non-profit organisaties. Anne-Mieke adviseert bedrijven bij de implementatie van privacy wetgeving.

Jos Schaffers, beleidsadviseur Big data & Privacy bij het Verbond van Verzekeraars, begeleidt het webinar.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Opening door Jos Schaffers
  • Introductie inzagerecht door Astrid van Noort
  • Praktijk en jurisprudentie door Anne-Mieke Dumoulin-Siemens en Astrid van Noort
  • Q&A sessie: beantwoording van de via de chat gestelde vragen door de sprekers
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. 
Voor medewerkers werkzaam bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je hoe je AVG inzageverzoeken formeel en inhoudelijk moet behandelen, maar ook wanneer je bepaalde gegevens niet hoeft te delen.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Jos Schaffers. Heb je voorafgaand concrete vragen over inzagerecht, mail deze dan uiterijk dinsdag 19 oktober aan hem.

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Ekelmans & Meijer is één van onze expertpartners. 

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.