Skip to Content

Jaarevent - Big data challenge: Hoe audit je een algoritme?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Jaarevent - Big data challenge: Hoe audit je een algoritme?

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.

Het Verbond van Verzekeraars organiseert dit jaar voor de tweede keer het Jaarevent. Laat je van 4 tot en met 8 oktober twee keer per dag inspireren tijdens actuele webinars rondom het thema: Veerkracht door verbinding.

Tijdens het vierde webinar in onze eventweek gaat het over algoritmes. En dan in het bijzonder over de vraag hoe je een algoritme audit. Aan het woord komen onder andere UvA-prof. Sander Klous (Big Data-expert) en Verbondspartner KPMG.
Hoe helpt AI-technologie om schadeafhandelingen te verbeteren? Hoe dragen audits bij aan de betrouwbaarheid ervan? Ook komen verschillende casussen over de inzet van AI aan de orde.

Verzekeraars weten steeds meer van hun klanten en passen daar hun producten en prijzen op aan. Tegenwoordig gebeurt dat vaak vol automatisch door een algoritme. Dat slimme stukje programmatuur leert continue wat het beste past bij een klant door te vergelijken met andere klanten. Om hun klanten beter te kunnen bedienen, zetten steeds meer verzekeraars algoritmes in. Tegelijkertijd moeten verzekeraars altijd kunnen uitleggen hoe het advies aan een klant tot stand is gekomen. Daarom worden algoritmes ge-audit.
Hoe doe je dat, een algoritme auditen? De big data-expert van Nederland, Sander Klous, hoogleraar (UvA) op het gebied van Big Data Ecosystemen en partner Big Data-analytics bij KPMG, legt het uit.

KPMG brengt een aantal casussen in rondom inzet van AI in besluitvorming en schadeafhandeling, zowel vanuit perspectief van de ontwikkeling van het algoritme, als de audit. Een voorbeeld is de afhandeling van claims voor schade aan gebouwen die veroorzaakt worden door grootschalige werkzaamheden. Een voorbeeld van deze werkzaamheden is de aanleg van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam. KPMG ontwikkelt modellen om door middel van beeldherkenning het schadeafwikkelingsproces te versnellen en te standaardiseren. Hiervoor worden onder andere deep learning modellen gebruikt welke worden gebouwd en geproductionaliseerd met behulp van de laatste technieken. Ondertussen is de betrouwbaarheid van dergelijke toepassingen uiteraard van groot belang. Één manier om dit vorm te geven is door het uitvoeren van audits. Hoe AI technologie helpt om schadeafhandelingen te verbeteren, en hoe audits bijdragen aan de betrouwbaarheid ervan wordt tijdens de presentatie toegelicht.

Meld je nu aan! 

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor auditors, compliance officers, data-scientists, actuarissen, product ontwikkelaars, gevolmachtigden, intermediairs, data scientists, privacy adviseurs en verder iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit webinar interessant is.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten €49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten €69,- (excl. BTW).

Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV

  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na volledige deelname aan dit webinar ontvang je automatisch een bewijs van deelname.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Meer informatie over het ethische kader kun je hier vinden. KPMG heeft een toolkit bij het ethisch kader ontwikkeld.

Nadere informatie vind je op de speciale eventpagina op onze website.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream? Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via Online Seminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij Online Seminar. Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen.
Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.

Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Dit webinar komt mede tot stand met steun van onze partners en sponsoren.