Jaarevent - Herstel na natuurrampen door klimaatverandering: goed voorbereid is het halve werk

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Jaarevent - Herstel na natuurrampen door klimaatverandering: goed voorbereid is het halve werk

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


Het Verbond van Verzekeraars organiseert dit jaar voor de tweede keer het Jaarevent. Laat je van 4 tot en met 8 oktober twee keer per dag inspireren tijdens actuele webinars rondom het thema:
Veerkracht door verbinding.

Klimaatverandering brengt wereldwijd meer natuurrampen. Schadebeperking en snel herstel zijn cruciaal voor de weerbaarheid van de maatschappij en economie. In de wetenschap en internationale gemeenschap is er brede consensus over de meerwaarde van verzekeren bij catastrofes. Denk niet alleen aan snelle schadeafhandeling, maar ook het ontzien van een toch al hard getroffen economie en het vooraf treffen van schadebeperkende maatregelen.

Daarom zet het Verbond niet alleen in op preventie, maar wordt ook nagedacht over mechanismen voor het zo snel mogelijk afhandelen van schade na rampen. In dit webinar laat het Rode Kruis (prinses Margrietfonds) internationale voorbeelden zien welke (beleids)maatregelen je kan treffen om voorbereid te zijn op rampen. Onderzoeker Wouter Botzen van de VU laat zijn licht schijnen hoe verzekeraars een rol kunnen spelen bij snelle schadeafhandeling en het activeren van burgers en bedrijven. Bert Nap was namens Stichting Salvage Officier van Dienst tijdens het noodweer in Leersum. Hij vertelt over de meerwaarde van eerste hulp namens verzekeraars en vroegtijdige afstemming met de lokale overheid.

Meld je nu aan! 


Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, business developers, innovatiemanagers, verzekeringsmakelaars, adviseurs, underwriters, risicodeskundigen, actuarissen, schadebehandelaars en -experts, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van schadeverzekeringen en verder iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit onderwerp interessant is.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de deelnamekosten € 69,- (excl. BTW).

Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV

  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst ontvang je automatisch een bewijs van deelname.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Meer informatie vind je op de speciale eventpagina op onze website.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream 
Dit webinar organiseren wij via Online Seminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij Online Seminar. Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Dit webinar komt mede tot stand met steun van onze partners en sponsoren.