Skip to Content

Jaarevent - ‘Risky business’: Koester jij de Pippi Langkous in jouw organisatie?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Jaarevent - ‘Risky business’: Koester jij de Pippi Langkous in jouw organisatie?

Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.

Het Verbond van Verzekeraars organiseert dit jaar voor de tweede keer het Jaarevent. Laat je van 4 tot en met 8 oktober twee keer per dag inspireren tijdens actuele webinars rondom het thema: Veerkracht door verbinding.

De verzekeringssector bevindt zich al een aantal jaar in een transitie waardoor veerkracht en weerbaarheid steeds belangrijker worden. Traditioneel gezien kijkt de verzekeringssector graag terug om te leren van gebeurtenissen. Door de veranderingen in de sector maken we versneld een ontwikkeling door die ons dwingt vooruit te kijken, ook vanuit risicobeheersing. Hoe werken aanpassingsprocessen in organisaties? Welke bedrijfscultuur heb je nodig om die stap te kunnen maken naar een toekomstgerichte en veerkrachtige organisatie? En, wat voor medewerkers horen daarbij? Koester je de ‘Pipi Langkousen’ die juist op een hele andere manier denken dan gebruikelijk in jouw organisatie? Sluit je huidige wervingsbeleid daar goed op aan of gaan we voor de generieke groep medewerkers waarvan we weten wat we van ze kunnen verwachten?

Sprekers
Verbondspartners T-MC (Fons Gieles), Nyenrode (Marlies de Vries) en Alice Odé van Diversiteit in Bedrijf (Sociaal-Economische Raad) gaan in gesprek over hoe veerkrachtige en toekomstgerichte organisaties kunnen worden vormgegeven. Ze staan stil bij de thema’s gedrag, gevarieerde werknemers en een inclusieve bedrijfscultuur.

Meld je nu aan! 

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor bestuurders, financieel verantwoordelijken, actuarissen en beleggingsspecialisten bij middelgrote en kleine verzekeraars of gevolmachtigd agenten én voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid of interesse hebben in het onderwerp diversiteit en inclusie en verder iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.
Stuur deze informatie gerust door aan iedereen voor wie dit webinar interessant is.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers werkzaam bij een organisatie aangesloten bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de deelnamekosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na volledige deelname aan dit webinar ontvang je automatisch een bewijs van deelname.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

PE-Punt
Vanuit het NIVRE wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van volledige deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij het NIVRE.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via Online Seminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij Online Seminar. Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie
Meer informatie vind je op de speciale eventpagina op onze website.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Dit webinar komt mede tot stand met steun van onze partners en sponsoren.