Skip to Content

Klimaatschade nu en in de toekomst

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Klimaatschade nu en in de toekomst

Op 11 mei presenteren wij de nieuwe versie van de Klimaatschademonitor. Hierin vind je de totale schade van weersextremen van 2022. Ook komen nieuwe tools aan bod: een methodiek voor klimaateffecten op gebouwniveau en de Klimaateffectatlas waarin toekomstige risico’s zichtbaar worden. Kortom: op naar een klimaatbestendige toekomst!
Meld je nu aan.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, business developers, verzekeringsmakelaars, adviseurs, underwriters, risicodeskundigen en actuarissen op gebied van brandverzekeringen.

Sprekers
Jan Kadijk - Manager Kennis en Innovatie Dutch Green Building Council
Eind 2022 ontwikkelde de Dutch Green Building Council Framework Climate Adaptive Buildings op gebiedsniveau, een inschatting van de klimaateffecten van de omgeving van een gebouw. Nu komen zij met een methodiek op gebouwniveau, nog specifieker. Jan Kadijk licht deze methodiek toe.

Vylon Ooms - Beleidsadviseur Klimaatverandering Verbond van Verzekeraars | moderator
We blikken terug op de klimaatschades van vorig jaar in de Klimaatschademonitor, waaronder de februaristormen. Vylon Ooms licht deze toe en hoe dit zich verhoudt tot de schades van de afgelopen jaren.

Rob Groenland - Meteoroloog en klimaatadviseur KNMI
Het KNMI ontwikkelt het Early Warning Centre. Dit is hun waarschuwingsadviescentrum voor extreme weersgebeurtenissen. Door het EWC kan het KNMI eerder en met meer detail naar locatie en tijdstip waarschuwen. Door eerder te adviseren, kunnen schade en slachtoffers voorkomen worden.

Geeke Feiter - Directeur Verbond van Verzekeraars | host

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Geeke Feiter
  • Toelichting methodiek klimaateffecten op gebouwniveau – door Jan Kadijk
  • Terugblik op klimaatschades 2022 – door Vylon Ooms
  • Early Warning Center KNMI – door Rob Groenland
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz, NVGA en NIVRE bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW).
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar weet je de laatste inzichten rondom de risico’s van klimaatverandering. Je kent de tools om het beter inzichtelijk te maken en je kan dit toepassen in de praktijk.
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (PA-certificaat), mits je het hele webinar hebt gevolgd.

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Vylon Ooms. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
KNMI is één van onze partners.