Skip to Content

Klimaatwerkconferentie, openingswebinar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Klimaatwerkconferentie, openingswebinar

Sinds enkele jaren organiseren de NVB, Pensioenfederatie, DUFAS en het Verbond van Verzekeraars tweejaarlijkse klimaatwerkconferenties vanuit het commitment aan het Klimaatakkoord. Het Verbond en ruim 50 financiële instellingen (waaronder 16 verzekeraars) hebben zich in 2019 verbonden aan dit belangrijke initiatief. Tijdens deze werkconferentie komen de fysieke gevolgen van de klimaatverandering aan bod, net als het toenemende risico van klimaatverandering op onze samenleving. Daarnaast wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de financiële sector hier als belegger en financier een rol in wil en kan spelen. Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds neemt ons mee in de gevolgen voor het werkveld van het Rode Kruis. En we kijken vervolgens naar de gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. In een paneldiscussie gaan de directeuren van vier koepels hier het gesprek over aan en hoe de financiële sector hier op moet acteren. Zoals in iedere werkconferentie krijgt de financiële sector praktische handvatten om duurzamer te opereren, volg hiervoor de drie deelsessies die aansluitend worden gehouden.

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor iedereen in de financiële sector die is betrokken bij klimaat en duurzaamheid en leden van de NVB, DUFAS en Pensioenfederatie.

Sprekers

 • Femke de Vries, dagvoorzitter – onafhankelijk voorzitter Klimaatcommitment financiële sector
 • Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
 • Bart van den Hurk, klimaatexpert bij onderzoeksbureau Deltares, professor aan de VU Amsterdam 
 • Liselotte de Koning, directeur Rode Kruis Prinses Margrietfonds
 • Eelco Dubbeling, directeur Nederlandse Vereniging van Banken
 • Iris van de Looij, algemeen directeur DUFAS
 • Edith Maat, algemeen directeur Pensioenfederatie
 • Enno Wiertsema, algemeen directeur Adfiz

Programma
Aanvang:     10.30 uur
Duur:           max. 1,5 uur

 • Opening door dagvoorzitter Femke de Vries & Richard Weurding
 • Bart van den Hurk geeft als een van de Nederlandse hoofdauteurs een toelichting op het IPCC-rapport
 • Gevolgen van de IPCC-scenario's voor de wereld door Liselotte de Koning
 • Paneldiscussie met Eelco Dubbeling, Iris van de Looij, Edith Maat, Enno Wiertsema en Richard Weurding
 • Vragen en afronding

Kosten
Voor deelname aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je
- de actuele stand van zaken over de gevolgen van klimaatverandering
- de acties die de financiële sector hierop neemt en
- welke acties je zelf moet nemen als bedrijf.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen en Timo Brinkman. Aan hen kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd.
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd.
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.