Livestream: Data-analytics: modewoord of een randvoorwaarde voor uw business?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Data-analytics: modewoord of een randvoorwaarde voor uw business?

Engelstalig

Maakt u goed gebruik van uw gegevens? 
In dit webinar geeft Swiss Re samen met één van haar klanten inzicht in hun ervaringen met de inzet van datascience. Als u wilt weten, hoe de Zwitserse verzekeraar Helvetiasamen met Swiss Re, voor de behandeling van autoschades een niet-lineair probabilistisch claimtriaging-model introduceerde om onregelmatigheden op te sporen, mis dit webinar dan niet! 

Het is een uitdaging om de steeds groter wordende hoeveelheden gegevens om te zetten in bruikbare voorspellende inzichten. Volgens SwissRe hebben de meeste schadeverzekeraars (92% volgens een recent onderzoek) in de VS initiatieven gepland rond Big Data en geavanceerde analyses. Dit in de verwachting dat big data aanzienlijke verbeteringen zal opleveren voor hun marketing, klantervaring, acceptatie en claimbeheer. Het bestaan ​​van datasilo's betekent echter dat veel verzekeraars zich nog maar in de beginfase bevinden van het leggen van de fundamenten voor analyse-initiatieven, aangezien ze nog steeds bezig zijn met het oplossen van uitdagingen op het gebied van hun legacy systemen, aldus Swiss Re. De Zwitserse herverzekeraar werkt samen met verzekeringsklanten over de hele wereld om bruikbare data-inzichten en state-of-the-art data science-mogelijkheden te verkrijgen. 

Doelstelling
In het webinar geven Swiss Re en Helvetia inzicht in de vorderingen op het gebied van data-analyse, laten zij zien wat er mogelijk is en hoe dit doorwerkt in de gehele waardeketen van verzekeringen. Tot slot kunt u met de sprekers in gesprek over hoe deze grote Zwitserse verzekeraar de verbeterde Motor Claims Triaging heeft geïmplementeerd. Hoor wat de uitdagingen waren waarmee ze werden geconfronteerd en wat de impact was op handmatige beoordelingen en declaratiekosten.

Let op! Deze livestream is Engelstalig

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 18 november a.s., 12.00 uur. 


Programma
 
Aanvang:   15.30 uur 
Duur:        max. 1 uur 

  • Opening door: Jos Schaffers, beleidsadviseur privacy en data Verbond van Verzekeraars   
  • Analyses in verzekeringen door Swiss Re  
  • Claims Triaging Use Case door Helvetia 
  • Vragen & antwoorden 
  • Afsluiting 

Over Swiss Re 
De Swiss Re Group is een van 's werelds toonaangevende aanbieders van herverzekeringen, verzekeringen en andere vormen van op verzekeringen gebaseerde risico-overdracht en werkt eraan om de wereld veerkrachtiger te maken. Het doel van de Swiss Re Group is om de samenleving te laten bloeien en vooruit te helpen, door nieuwe kansen en oplossingen voor haar klanten te creëren. Een toegewijd team voor klantoplossingen richt zich op het helpen van verzekeraars bij het verbeteren van de winstgevendheid, het verhogen van de operationele efficiëntie en het groeien met productinnovatie, geavanceerde analyses en slimme automatisering. 

Over Helvetia 
In meer dan 160 jaar is de Helvetia Groep uitgegroeid van een aantal Zwitserse en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen tot een succesvolle internationale verzekeringsgroep. Helvetia is een van de leidende all-line verzekeraars op zijn thuismarkt Zwitserland. Met de landen Duitsland, Italië, Oostenrijk en Spanje, die zijn samengevoegd tot Market Area Europe, heeft het bedrijf een tweede sterke pijler. Het hoofdkantoor van de Groep is gevestigd in St. Gallen, Zwitserland. Helvetia is actief in het leven- en niet-levenbedrijf en biedt ook op maat gemaakte specialiteitenlijnen en herverzekeringsdekkingen. Haar bedrijfsactiviteiten zijn gericht op zowel retailklanten als kleine en middelgrote ondernemingen en grotere ondernemingen. Met zo'n 11.500 medewerkers bedient het bedrijf meer dan 7 miljoen klanten.

Bestemd voor 
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor mensen die werkzaam zijn in de verzekeringsbranche op het gebied van data, innovatie, marketing, compliance (privacy) 

Kosten 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Hoe werkt deze livestream?  
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. 
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren. 
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie. 

Hoe kun je deelnemen aan de livestream? 
Je moet je apart voor deelname aanmelden. 
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen. 
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen 
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Jos Schaffers, beleidsadviseur privacy en data. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. 

Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met Swiss Re. 

Complianceregeling Mededinging 
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring 
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).