Livestream: De Scope van het Ethisch Kader Datatoepassingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: De Scope van het Ethisch Kader Datatoepassingen

Hoe bepaal je de scope bij de implementatie van het ethisch kader?

 

Vanaf 1 januari 2021 geldt het ethisch kader datatoepassingen als zelfregulering voor alle leden van het Verbond.

 • Wat zijn de relevante datagedreven toepassingen die onder het kader vallen?
 • Hoe maak je onderscheid tussen meer en minder spannende toepassingen?
 • Waarin is Kunstmatige Intelligentie anders dan reguliere software?

Je hoort er alles over in deze livestream.

Meld je nu aan!

Frank van Praat, hoofd van het ‘AI in control team’ van KPMG (partner van het Verbond van Verzekeraars én deelnemer in het Serviceplatform Corona van het Verbond) zal schetsen hoe je kunt bepalen welke software wel en niet onder het ethisch kader valt. Gijs Bos, sales director Europa bij een wereldwijde aanbieder van boekhoudsoftware voor ZZP’ers, zal daarbij diverse praktijkvoorbeelden geven, mede gebaseerd op zijn ervaring bij verzekeraars.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door: Jos Schaffers, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars
 • Frank van Praat (senior manager KPMG en hoofd ‘AI in control’ team) geeft een introductie op de vraag, wanneer je als verzekeraar nu het ethisch kader hanteert en wanneer niet;
 • Gijs Bos (sales director Europa bij FreshBooks) bespreekt enkele praktijkvoorbeelden:
  • Acquireren van bezoekers: we tonen alleen Google Adwords advertenties in "goede buurten"
  • (on)bewuste proxy targeting: "wij discrimineren niet op geloof, maar we targeten onze advertenties op buurten met minstens 90% Apple iPhone marktaandeel”
  • Website: in geval van potentieel slechte risico's vertonen we de standaard website (i.p.v. de geoptimaliseerde website)
  • Aankoop ondersteuning: we geven uitsluitend telefonische/chat ondersteuning aan bezoekers die ons algoritme interessant vindt
  • Product: product aanbieden die "goed gedrag afdwingt" zorgt voor risicoselectie (voorbeeld: Veilig Rijden verzekeringen)
  • Aftersales: Vragen van Prioriteit 1 klanten worden sneller geholpen
  • Renewal: Klanten die we graag willen behouden krijgen de best mogelijke prijs via ons algoritme
 • Vragen
 • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream is exclusief bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is met name interessant voor directie en management + verantwoordelijken voor compliance, privacy en datascience.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Aanmelden kan t/m 1 oktober a.s., 12.00 uur.

Voorbereiding
De deelnemers wordt verzocht vooraf kennis te nemen van:

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. 
KPMG is één van onze partners. 

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het  Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.
KPMG is ook één van onze Platformpartners op het terrein van ICT, riskmanagement en strategie.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur Big Data & privacy bij het Verbond). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).