Livestream Ethisch Kader Datatoepassingen: datakwaliteit en datagovernance

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Ethisch Kader Datatoepassingen: datakwaliteit en datagovernance

Welke hulpmiddelen zijn er om datakwaliteit en datagovernance te borgen?

Vanaf 1 januari 2021 geldt het ethisch kader datatoepassingen als zelfregulering voor alle leden van het Verbond.

  • Welke methoden en technieken zijn er beschikbaar om datakwaliteit en datagovernance te borgen?
  • Waar loop je tegen aan bij de implementatie van deze methoden en technieken?
  • Hoe kun je deze moeilijkheden overwinnen?

Je hoort er alles over in deze livestream.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 16 november a.s., 12.00 uur.


Chris Hoffman, director Enterprise Data Management van KPMG, schetst de theorie rondom datakwaliteit en datagovernance. Martine Dekkers, Corporate Data Steward bij zorgverzekeraar VGZ, en Niels van Gorp, data strateeg/data filosoof bij VGZ, schetsen hoe zij in hun praktijk omgaan met datakwaliteit en datagovernance.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Opening door: Jos Schaffers, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars
  • Chris Hoffman, director Enterprise Data Management van KPMG, geeft een introductie op de vraag, hoe je datakwaliteit en datagovernance kunt borgen;
  • Martine Dekkers, Corporate Data Steward bij zorgverzekeraar VGZ, en Niels van Gorp, data strateeg/data filosoof bij VGZ, gaan in op de praktijk rondom datagovernance en datakwaliteit in hun bedrijf
  • Vragen
  • Afsluiting


Bestemd voor
Deze livestream is exclusief bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is met name interessant voor directie en management en verantwoordelijken voor compliance, privacy en datascience.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken of deze vooraf in te sturen naar j.schaffers@verzekeraars.nl. De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Voorbereiding
De deelnemers wordt verzocht vooraf kennis te nemen van:


Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur Big Data & privacy bij het Verbond). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
KPMG is één van onze kennispartners. 

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het  Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

KPMG