Skip to Content

Livestream - Expertsessie HR tijdens coronatijd i.s.m. PROOF Communicatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Livestream - Expertsessie HR tijdens coronatijd i.s.m. PROOF Communicatie

Intern communiceren bij verandering

Het Verbond organiseert een drietal expertsessies over ‘HR in coronatijd’. Twee in samenwerking met bureau PROOF en één met Boontje Advocaten.

De eerste sessie was op 16 juni jl. (over ‘reboarding’), met PROOF;
De tweede sessie is op 29 juni a.s. (over ‘omgaan met een disfunctionerende medewerkers, bedrijfseconomische redenen en reorganisaties tijdens corona-tijd’), met Boontje Advocaten;
En de derde sessie (waarvoor deze aankondiging is) gaat over ‘communicatie’; met PROOF. Wat kunnen we leren van de coronatijd? Wat is verandercommunicatie? En hoe doe je dat op een effectieve manier?

Meld je nu aan!

Daar waar implementaties soms maanden duren, gaan veranderingen ten tijde van de coronacrisis razendsnel. Uit onderzoek van Motivaction en PROOF blijkt bijvoorbeeld dat 49% van medewerkers graag vaker thuis werkt. Ook blijkt dat veel mensen zich door hun manager meer gewaardeerd voelen dan normaal en dat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht.
In deze online expertsessie neemt Bea Aarnoutse, managing director van verandercommunicatiebureau PROOF en auteur van alignment 2.0, je mee in de stappen die nodig zijn om succesvol te zijn.
Corona leidt waarschijnlijk tot veranderingen bij veel organisaties. Wat we hebben geleerd nemen we mee de toekomst in. Hoe neem je medewerkers mee in aangepaste plannen, wat verwachten we van leidinggevenden en hoe faciliteer je medewerkers en leidinggevenden? Allemaal vragen waar een organisatie wat mee kan. Mee moet!

Intern communiceren tijdens en na de coronatijd
Wat kunnen we nou leren van de coronatijd en hoe communiceer je goed in tijden van verandering? Het is nu de tijd om daar als interne communicatieprofessional over na te denken en de handen ineen te slaan.

Doelstelling
Bij grootschalige verandering zoals de huidige coronacrisis waarin veel staat te gebeuren, is het goed om medewerkers mee te nemen in aangepaste plannen. Na deze livestream weet je hoe je medewerkers en leidinggevenden kunt faciliteren en op welke wijze communicatie hier een rol in speelt.

Programma
Aanvang:     13:30 uur
Duur:           max. 2 uur 

  • Opening door: Eurydice Janga
  • Webinar door Bea Aarnouts

De livestream bestaat uit 4 blokken van ieder een half uur:

  • Blok 1 - Wat leren we van corona en wat kun je daarmee? Highlights uit het Nationale corona onderzoek onder medewerkers en de theorie van de veranderen.
  • Blok 2 - Voorwaarden voor goede interne communicatie bij veranderingen en de rol van Interne Communicatie en HR.
  • Blok 3 - Aan de slag: hoe doe je dat? De theorie: de zes stappen.
  • Blok 4 - Aan de slag: de praktijk, met voorbeelden.

  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream is exclusief bestemd voor leden van het Verbond.
Deze expertsessie is in het bijzonder relevant voor directie, P&O/HR-medewerkers en (communicatie-)medewerkers die zich bezighouden met personeelsbeleid.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Serviceplatform Corona
De verzekeringsbranche staat voor uiteenlopende uitdagingen tijdens de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform Corona ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.
Bureau PROOF is één van onze Platformpartners op het terrein van communicatie en HR.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden. Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en word je door Eurydice Janga uitgenodigd om deel te nemen aan de livestream.

Nadere informatie en vragen
Als je suggesties hebt, nadere informatie wenst te ontvangen of vooraf vragen in wilt dienen voor de livestream, kunt je contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).