Livestream: Informatiesessie HR tijdens coronatijd (3)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Informatiesessie HR tijdens coronatijd (3)

  • Wanneer stel je je kantoor weer open voor personeel?
  • Onder welke voorwaarden kan dat?
  • Hoe richt je je pand in?
  • Wat is de invloed op reiskostenregelingen en thuiswerkregelingen?
  • En meer m.b.t. arbeidsvoorwaarden en inrichting van het kantoor in coronatijd.

Hierover gaan deze interactieve sessies.
Meld je nu aan voor de derde en laatste sessie op 9 juli aanstaande!

Het Verbond organiseert 3 interactieve informatiesessies onder de titel 'HR tijdens coronatijd'.

Tijdens deze informatiesessies worden op een laagdrempelige manier informatie en ideeën uitgewisseld over de invulling van arbeidsvoorwaarden en het kantoor ten tijde van corona.

Wanneer wordt het kantoor weer opengesteld voor personeel, welke voorwaarden zijn hierbij van toepassing en op welke wijze wordt het kantoorpand ingericht? Hoe gaan leden om met het al dan niet afschaffen van de reiskosten en het invoeren van een thuiswerkvergoeding? Welke veranderingen zijn er de afgelopen periode opgenomen in het personeelsbeleid en worden mogelijk structureel doorgevoerd?

Gastsprekers
De volgende gastsprekers zijn aanwezig bij de informatiesessies:
- 9 juni: Jolanda Sappelli (HR-directeur a.s.r);
- 25 juni: Gilbert Pluym (directeur Onderlinge 's-Gravenhage);
- 9 juli: Jenny Taai-Ramdjan (HR-manager De Vereende).

Zij openen de livestreams met een doorkijk in hun eigen organisaties en de wijze waarop arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid in deze periode worden ingevuld. Daarna kun je onderling vragen stellen alsook ervaringen en informatie uitwisselen. In het kader van een pilot bieden wij de livestreams aan om een platform te bieden voor onderlinge uitwisseling op actuele HR-thema’s.

Je ideeën voor nadere invulling van de streams of je vragen vooraf zijn van harte welkom!
Zie daarvoor hieronder ‘Nadere informatie en vragen’.

Doelstelling
Op een informele laagdrempelige wijze informatie-uitwisseling tussen leden mogelijk maken over actuele HR thema’s in coronatijd.

Programma
Aanvang:     10:00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door: Eurydice Janga
  • Toelichting door gastspreker (afhankelijk van datum)
  • Mogelijkheid tot informatie-uitwisseling tussen en vragen van deelnemers
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestreams zijn exclusief bestemd voor leden van het Verbond.
Deze informatiesessies zijn in het bijzonder relevant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezighouden met personeelsbeleid.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. De sprekers kunnen jou alleen zien/horen als je ervoor kiest om je camera/microfoon aan te zetten. Indien je een vraag hebt, kun je dit met ‘het handje’ laten weten. Je kunt de vraag stellen, als je microfoon wordt aangezet door de organisatoren. Door je in te schrijven voor één of meerdere livestreams ga je ermee akkoord dat je zichtbaar bent voor andere deelnemers als je je camera aanzet

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en word je door Eurydice Janga uitgenodigd om deel te nemen aan de livestream.

Nadere informatie en vragen
Als je suggesties hebt, nadere informatie wenst te ontvangen of vooraf vragen in wilt dienen voor de livestream, kun je contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).