Livestream: Klimaatverandering - droogte, bodemdaling en funderingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Livestream: Klimaatverandering - droogte, bodemdaling en funderingen

Presentatie rapport Deltares, in opdracht van Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars organiseert dit jaar een serie livestreams rondom het thema klimaatverandering en de impact op schadeverzekeringen. Ditmaal gaan we in op droogte, bodemdaling en funderingen. Aan de orde komen onder meer:

 • Funderingsschade door paalrot en verschilzetting;
 • Oorzaken hiervan;
 • Ervaringen in het buitenland;
 • Overige activiteiten van het Platform Klimaat.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 29 september, 12.00 uur.

De zomers van 2018, 2019 en 2020 kenmerkten zich door lange periodes van droogte. Dit brengt risico voor schade aan funderingen van huizen met zich mee.

Kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond Deltares brengt een rapport uit om het risico op funderingsschade door paalrot en verschilzetting in Nederland in kaart te brengen. Resource economist van Deltares en auteur van het rapport, Sien Kok, presenteert de bevindingen uit het rapport. Haar collega dr. Mandy Korff geeft een toelichting over hoe het ontstaan van funderingsschade door droogte en bodemdaling werkt.

Droogte is niet enkel een nationaal probleem, het gaat over de landsgrenzen. Catastrophe Analyst Marc Melsen van herverzekeringsmakalaar Guy Carpenter maakt daarom een internationale vergelijking. Voorbeelden uit onder andere het Verenigd Koninkrijk passeren de revue. Het rapport is opgesteld in opdracht van Platform Klimaat van het Verbond van Verzekeraars.

Timo Brinkman, beleidsadviseur klimaatverandering bij het Verbond van Verzekeraars en secretaris van het Platform Klimaat, staat stil bij de achtergrond en overige activiteiten.
De livestream wordt geleid door Verbondsdirecteur Geeke Feiter-van Heuvelen (zij beheert o.a. de portefeuilles ‘Schade’ en ‘Nieuwe Risico’s’; klimaatverandering is een belangrijk onderdeel van haar aandachtsgebied).

Na afloop van deze livestream wordt de link gedeeld naar het rapport.

Doelstelling
Met deze livestream ben je in een uur op de hoogte van het risico op funderingsschade door droogte en bodemdaling én ken je zowel de Nederlandse situatie als de internationale context hieromtrent. Diepere informatie kun je vinden in het rapport, waarvan de link na afloop wordt gedeeld. Bovendien willen we een discussie voeren over de mogelijke rol die verzekeraars kunnen spelen bij deze steeds groter wordende maatschappelijke opgave.

Programma
Aanvang:     16:00 uur
Duur:          max. 1 uur

 • Opening door Geeke Feiter (gespreksleider)
 • Toelichting Timo Brinkman
 • Presentatie Sien Kok en Mandy Korff
 • Presentatie Marc Melsen
 • Discussie, vragen en afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor onder andere productmanagers, acceptanten, underwriters, risicodeskundigen, data scientists/analisten, actuarissen, business developers, innovatiemanagers, schadebehandelaars en -experts, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van op gebied van met name brandverzekeringen en vastgoed.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 99,= (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show
Betalende deelnemers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 7 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Timo Brinkman en Vylon Ooms (beleidsadviseurs Schade bij het Verbond). Aan hen kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).