Skip to Content

Livestream Smart Living

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Livestream Smart Living

Deel 2: Slimme woningen en gebouwen zijn de toekomst, maar leef en werk je dan ook fijner?

In de serie Smart Cities organiseren wij deel 2 'Smart Living', in samenwerking met innovatiepartner Cognizant.

'Smart Living' is alles wat het leven thuis en op het werk slim en leefbaar kan maken. Denk aan het meten van de gezondheid van de ruimtes waar je woont en werkt, maar ook daarop acteren om zo gebouwen leefbaar en toekomstbestendig te houden. Data, sensoren, apps en platformen spelen daar een belangrijke rol, maar ook hoe bedrijven zoals investeerders, sociale woningbouw en natuurlijk verzekeraars hier een rol in kunnen spelen. Welke invloed heeft bijvoorbeeld wetgeving uit de Europese Unie op de implementatie en verantwoordelijkheid op een leefbare toekomst? En hoe ziet de werkruimte van de toekomst eruit met Covid-19 in gedachte?
Je begrijpt het al: genoeg om over te spreken. Daarom nodigen wij deze keer ook vier tafelgenoten uit, met elk een eigen perspectief op slim leven en werken.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 10 december a.s., 12.00 uur.


Doelstelling
Inzicht geven in de stand van zaken omtrent concepten als smart homes en smart buildings. Daarop voortbouwend inzicht geven in de impact voor de klant. Discussie over de impact voor de verzekeraar.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening en hosting - Martijn Minkenberg (Verbond van Verzekeraars) en Peet Sneekes (Cognizant)
  • Europa: de ontwikkelingen - Jochem Stiphout, lobbyist EU Verbond van Verzekeraars
  • Smart buildings - Roger Tan, onafhankelijk bestuurder en ondernemer in de architectuur- en bouwsector
  • Impact smart living op verzekeraars - Jeroen Meeuwsen, Innovatie Nationale Nederlanden
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is interessant voor iedereen die trots is om bij een verzekeraar te werken en die wil weten hoe door innovatie de toegevoegde maatschappelijke waarde van een verzekeraar kan worden vergroot. Verder voor strategen, marketeers, innovators, riskmanagers, ICT-ers en hoger kader in de verzekeringswereld.
Dit webinar staat ook open voor overige geïnteresseerden.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg, innovatie en strategische partnerships. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt daarom naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. Cognizant, een wereldwijde dienstverlener die klanten helpt hun business-, operationele en technologiemodellen te transformeren voor het digitale tijdperk, is de kennispartners voor innovatie en platformisering.

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).