Livestream: Toekomst Schade Vrije Jaren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Toekomst Schade Vrije Jaren

Alles wat je echt moet weten over het nieuwe systeem!

Het systeem van schadevrije jaren (SVJ) wordt de komende jaren verbeterd, met als doel het stelsel van schadevrije jaren duidelijker te maken. Een jaar geleden is een sectorbreed team gestart met het definiëren van een sterk vernieuwde oplossing voor de SVJ. Deze oplossing heeft succesvol een proof of concept doorstaan en wordt de komende tijd echt gebouwd en getest in een grote pilot.

In deze livestream praten we je bij over achtergrond, doel, scope en verwachte resultaten van de pilot. En uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Zorg dat je goed voorbereid bent op de komende veranderingen en meld je nu aan!

Het systeem van schadevrije jaren gebruiken autoverzekeraars om het risico in te schatten van iemand die een autoverzekering aanvraagt. Met het stelsel kunnen verzekeraars een passende premie bepalen en consumenten een beloning geven voor veilig rijden. Verzekeraars hebben vragen van consumenten en organisaties over dit systeem aangegrepen om een aantal aanpassingen door te voeren die het stelsel van schadevrije jaren duidelijker moeten maken.

Het systeem zal in de komende jaren verbeterd worden, zodat realtime de schadevrij jaren inzichtelijk zijn voor de klant en deze dus altijd een correcte voorstelling van zaken krijgt bij het vergelijken van de verzekeringen.

Een jaar geleden is een sectorbreed team gestart met het definiëren van een sterk vernieuwde oplossing voor de SVJ. Deze oplossing heeft succesvol een proof of concept doorstaan en wordt de komende tijd echt gebouwd en getest in een grote pilot.

Graag praten wij je bij over de achtergrond, het doel, de scope en de verwachte resultaten van de pilot.

Wil je meer weten, schrijf je dan nu in!

Programma
Start: 13.00 uur
Duur: ca. 1 uur.

13.00 uur:    Opening – Tjeerd Wierda, Directeur Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars;
13.10 uur:    Innovatie bij het Verbond van Verzekeraars - Martijn Minkenberg, Innovatie en strategische partnerships, Verbond;
13.15 uur:    Casus SVJ op blockchain – Bas van Etten (a.s.r.), Mark van der Veen (Nationale-Nederlanden) en Alexander van den Wall Bake (Aegon);
13.50 uur:    Vragen
14.00 uur:    Einde

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, acceptanten, schadebehandelaars, (senior) management bij verzekeraars, volmachtnemers, assurantietussenpersonen, leasemaatschappijen en groot wagenparkbezitters.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact met Martijn Minkenberg (innovation lead Verbond van Verzekeraars).   

Aanmelden kan t/m 14 oktober a.s., 12.00 uur.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).