Livestream - Volmachtmarkt in beweging

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream - Volmachtmarkt in beweging

In één uur worden bijgepraat over belangrijke actualiteiten!

In één uur ben je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de volmachtmarkt, zoals:

 • Project Datakwaliteit
 • Gezamenlijke VSV
 • Vernieuwde Leidraad Klantbelang Centraal
 • Update van de Leidraad Sanctiewet
 • (met Inkomen uitgebreide) Spoorboekje Fraudebeheersing
 • Veranderingen in het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten
 • Robotic Process Automation (presentatie door Tacstone).

En uiteraard is er ook alle ruimte voor het stellen van vragen.
Mis niks en meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 26 oktober a.s., 12.00 uur.

In vervolg op de succesvolle bijeenkomst voor volmachtgevende verzekeraars en gevolmachtigden op 2 oktober vorig jaar, organiseert het Verbond van Verzekeraars op dinsdag 27 oktober a.s. weer een speciale sessie voor verzekeraars en gevolmachtigde agenten. In verband met de coronacrisis deze keer geen fysieke bijeenkomst, maar een digitale. De livestream behandelt belangrijke actualiteiten in de volmachtmarkt.

Doelstelling
Je wordt in een uur bijgepraat over belangrijke onderwerpen die de volmachtketen verder professionaliseren. Die professionalisering doen het Verbond en de NVGA samen. We hebben het dan natuurlijk over het project Datakwaliteit, de gezamenlijke VSV die op dit moment wordt gemoderniseerd, de weer vernieuwde Leidraad Klantbelang Centraal, de update van de Leidraad Sanctiewet (publicatie eind dit jaar), en het met Inkomen uitgebreide Spoorboekje Fraudebeheersing (publicatie eind 2020). Ook word je bijgepraat over de veranderingen in het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. De online sessie is maar een uur. Er is één spreker van “buiten de sector" met een zeer aansprekend en actueel onderwerp: Rick Teunissen van Tacstone. Hij zal je meenemen in de wereld van Robotic Process Automation: het digitaal verwerken van diverse werkstromen om optimale snelheid, efficiency en kostenbeheersing binnen de organisatie te behalen.
Tijdens de sessie is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen.

Programma
Aanvang:     11.00 uur
Duur:           max. 1 uur

11.00 uur     Opening - Geeke Feiter-van Heuvelen (directeur Verbond van Verzekeraars)
11.02 uur     Risicobeheersing, update Werkprogramma - Patrick Heuts (zekerheuts; bestuurslid NVGA, en voorzitter werkgroep Risicobeheersing)
11:10 uur     VSV 2020 Verbond & NVGA en de nieuwe VSV - Jan van der Burgh (DAS; voorzitter werkgroep VSV)
11.20 uur     Stand van zaken Toekomstbestendige Volmachtketen - Barend van der Wall (One Underwriting; lid werkgroep Toekomstbestendige Volmachtketen)
11.25 uur     Nieuwe versie Leidraad Klant Belang Centraal KBC - Hanneke Schreuder (Nationale-Nederlanden, voorzitter werkgroep KBC)
11.30 uur     Stand van zaken aanvulling Inkomen aan Spoorboekje Fraudebeheersing - Johan van Gaalen (Centraal Volmacht Bedrijf; voorzitter werkgroep Fraudebeheersing)
11.35 uur     Efficiëncy met “Robotic Process Automation” - Rick Teunissen (partner Tacstone)
11.50uur      Stand van zaken project Datakwaliteit - Marcel van Loon (Van Loon/Centraal Volmacht Bedrijf en bestuurslid SUIV)
12.00 uur     Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor gevolmachtigden en verzekeraars (leden van het Verbond en de NVGA) als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor beleidsbepalers, management, specialisten.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars en voor leden van de NVGA zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 99,= (excl. BTW)

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden. Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Sponsorship
Deze livestream wordt mede mogelijk gemaakt door Tacstone.

De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships en sponsorships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Peter Vogelsang (beleidsadviseur Volmachten bij het Verbond) of Jacqueline Jonker (secretaris NVGA). Aan Peter kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Mogelijk ook interessant
Themapagina Bedrijfsvoering – Volmacht (uitbesteding) op de website van het Verbond

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).