Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Netwerkbijeenkomst voor compliance officers | Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het SEO onderzoek ‘De Onderlinge Verzekeraar in 2025’ en het scenario ‘Verenigd Vooruit’ liggen ten grondslag aan deze bijeenkomst. Het bouwen van netwerken is namelijk onderdeel van Verenigd Vooruit. Deze bijeenkomst heeft als doel om kennis te maken met elkaar en te starten met de opbouw van een netwerk van compliance officers. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat mede centraal. Jurgen Borst, concern compliance officer bij Univé Verzekeringen, Martin Talma, compliance officer bij Univé Dichtbij, en Jos Schaffers, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars, zullen een uiteenzetting over de AVG verzorgen. Vervolgens zal worden ingegaan op een proportionele invulling van de AVG. 

Het wordt een interessante, leerzame middag, met voldoende mogelijkheid tot kennismaken en het uitwisselen van gedachten en ervaringen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. 

Doel
Met deze bijeenkomst maken we een start met de opbouw van een netwerk en wordt u geinformeerd over een praktische en proportionele invulling van de AVG. 

Bestemd voor
Compliance officers werkzaam bij kleine en middelgrote onderlinge / coöperatieve verzekeraars, aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
- Wij bouwen aan een netwerk van compliance officers;
- En informeren over een praktische en proportionele invulling van de AVG.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Programma
14:00     Inloop
14:30     Kennismaking, gedachtevorming en discussie met betrekking tot het netwerk
              Uiteenzetting en dialoog – Jurgen Borst, concern compliance officer bij Univé,
              Gea Smid, compliance officer bij Coöperatie Univé U.A., Martin Talma, compliance
              officer Univé Dichtbij & Jos Schaffers, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars
16:30     Afsluiting en borrel 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas (beleidsadviseur POV). Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding rekening worden gehouden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.