Skip to Content

Overstroming

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Overstroming

70 jaar na Zeeland

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de zeeweringen het begeven. De kans dat een grote rivier buiten de dijken treedt, of de zee het land binnenkomt, is gelukkig klein. We hebben in ons land zeer goede dijken en er is ruimte gecreëerd voor de grote rivieren. Wel zijn er gebieden die meer risico lopen dan andere. Aanvullende preventiemaatregelen kunnen helpen het risico verder te beheersen. Welke lessen kunnen we hierbij leren van Limburg en andere landen?
Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, business developers, verzekerings­makelaars, adviseurs, underwriters, risicodeskundigen, actuarissen, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van brandverzekeringen.

Sprekers
Geeke Feiter, directeur Verbond van Verzekeraars (host)
Professor Wouter Botzen, hoogleraar Economie van Klimaatverandering en Natuurrampen en directeur Instituut Milieuvraagstukken
Detmer Koekoek, director financial services bij Royal Haskoning DHV
Lars de Ruig, consultant in Flood Risk and Adaptation bij Royal Haskoning DHV
Marianne Heezen, manager Pools bij de Vereende 

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Geeke Feiter
  • Lessen uit Limburg - door Wouter Botzen
  • Update project primaire keringen - door Marianne Heezen
  • Hoe risicozones adaptatie en overstromingsverzekeringen kunnen stimuleren – door Detmer Koekoek en Lars de Ruig
  • Q&A-sessie: beantwoording door de sprekers van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz, NVGA of het NIVRE bedragen de deelnamekosten € 55,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 75,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar heb je inzage in de laatste ontwikkelingen binnen en buiten het verbond op gebied van het verzekeren van overstromingsscenario’s van niet-primaire keringen. Ook krijg je inzicht in hoe risico zones, preventie en bewustwording kunnen helpen bij het beheersbaar houden van het risico.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je op de website van het NIVRE (onder Permanente Educatie) zien of aan dit webinar/college/bijeenkomst PE-punten zijn toegekend.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Timo Brinkman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
IVM is één van onze partners. 

Per 1 februari is ook Royal Haskoning DHV onze partner.