Skip to Content

Platformbijeenkomst i-CERT

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Platformbijeenkomst i-CERT

Samenwerken en informatiedelen voor een cyberveilige sector

Je bent slachtoffer van gijzelsoftware! Wat nu?

Stel: een gijzelsoftware-aanval legt je verzekeringsbedrijf 32 uur grotendeels plat. De financiële schade door het stil liggen van je bedrijfsprocessen is groot en de kans op imagoschade is evident. Je had dit wellicht kunnen voorkomen als je gebruik had kunnen maken van de kennis en preventietips van een verzekeraar die eerder slachtoffer was van dezelfde gijzelsoftware.

Delen jouw organisatie en andere verzekeraars wel voldoende informatie met elkaar over incidenten, kwetsbaarheden en best practices op het terrein van cyber security? Welke mogelijkheden zijn er om deze kennis en ervaringen verantwoord en zorgvuldig uit te wisselen?

Sinds 2018 kunnen verzekeraars zich hiervoor aansluiten op het Computer Emergency Response Team voor de verzekeringssector (i-CERT). Het i-CERT is opgericht door, en staat onder coördinatie van, het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond. Belangrijke doelstellingen van het i-CERT zijn het verhogen van de digitale weerbaarheid van verzekeraars en het beheersen van schade door cyberincidenten.

Om dit te bereiken faciliteert i-CERT de informatie-uitwisseling over cyber security issues. Verzekeraars die op i-CERT zijn aangesloten, ontvangen informatie en adviezen die voor hun eigen cyber security relevant kunnen zijn. Maar dan moet die informatie uiteraard wél eerst bij het i-CERT worden gemeld. Hoe werkt dit en hoe kun je hieraan bijdragen? Welke informatie is voor jouw organisatie relevant? En hoe kan het i-CERT méér voor jouw organisatie betekenen? Over dit soort vragen willen de bij i-CERT betrokken medewerkers tijdens deze bijeenkomst graag met je in gesprek.

Programma
14.00 uur:    Ontvangst met koffie en thee
14.30 uur:    Opening en introductie door voorzitter – Martijn ’s-Gravendijk (AEGON)
14.40 uur:    Achtergrond, opzet en eerste resultaten i-CERT – Anne Sonnenschein 
                    (Verbond van Verzekeraars)
15.10 uur:    Samenwerking binnen de Nederlandse community van sectorale
                     CERT’s – Martijn Jonk en Bob Kamp (Nationaal Cyber Security Centrum)
15.40 uur:    Debat over de rol en toekomst van i-CERT – onder leiding van
                    Teamleden i-CERT
16.20 uur:    Afsluiting en conclusies
16.30 uur:    Borrel 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van het Verbond en in het bijzonder voor verzekeraars die zich door ondertekening van het convenant al hebben aangesloten op de i-CERT dienst. Ben je nog niet aangesloten op het i-CERT, maar wél geïnteresseerd, laat het ons dan weten.

Deze bijeenkomst is interessant voor medewerkers van verzekeraars die als contactpersoon voor het i-CERT zijn aangewezen. Ook voor medewerkers met een verantwoordelijkheid op het gebied van (interne) cyber security, zoals Informatiebeveiligers, Information Security Officers, Security Specialisten en Compliance Officers is deze bijeenkomst relevant.

Het aantal beschikbare plaatsen voor deze bijeenkomst is beperkt. Daarom geldt in beginsel een maximum van 2 deelnemers per maatschappij die voldoen aan het bovenstaande profiel
Na aanmelding laten wij u weten of de aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je …

  • Waarom informatie- en kennisdeling op het terrein van informatiebeveiliging met collega-verzekeraars zo belangrijk is.
  • Wat het i-CERT doet en voor uw organisatie kan betekenen.
  • Welke mogelijkheden er zijn om verantwoord informatie te delen met collega-verzekeraars over cyber-security issues.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Anne Sonnenschein (Beleidsadviseur Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit).

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).