Skip to Content

Verzekeraars verhogen digitale weerbaarheid met i-CERT

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verhogen van de digitale weerbaarheid en beheersing van schade door cyberincidenten. Dat zijn twee belangrijke doelstellingen van het Computer Emergency Response Team voor de verzekeringssector (i-CERT), dat het Verbond deze maand samen met de leden heeft ingesteld.

i-CERT is een centrale dienst die alle aangesloten verzekeraars doorlopend informeert en adviseert over cyberbedreigingen en incidenten. Het maakt marktpartijen digitaal weerbaarder en draagt bij aan verbetering van de informatiebeveiliging in de hele keten. De noodzaak werd nog eens onderstreept in het Cybersecuritybeeld Nederland 2017, dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie woensdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het liet zien dat de digitale weerbaarheid in ons land achterblijft bij de groei van de dreigingen en dat overheid, bedrijven en burgers een tandje bij moeten schakelen.

Informatie-uitwisseling

“Goede informatie-uitwisseling is een belangrijke stap om grotere problemen te voorkomen”, zegt directeur Leo De Boer van het Verbond. “Dit is nou typisch een onderwerp waarop partijen die in de markt een felle concurrentiestrijd uitvechten, elkaar goed kunnen vinden en helpen. Dat is in het belang van de hele sector en uiteraard ook goed voor de klanten.”

Combinatie

Binnen i-CERT draaien de teamleden om de beurt een ‘piketdienst’ van twee weken. In die periode fungeren zij als centraal aanspreekpunt voor de aangesloten verzekeraars en zorgen ze voor verspreiding van belangrijke waarschuwingen en observaties. Ook andere sectoren, zoals banken en de zorg, hebben soortgelijke ‘emergency response teams’. Daarnaast is er het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten. Samenwerking met deze teams en combinatie van informatiestromen draagt bij aan betere bescherming tegen de toenemende activiteiten van cybercriminelen.


Was dit nuttig?