Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Regionale voorjaarsbijeenkomsten Platform Onderlinge Verzekeraars (POV), 15 en 27 maart 2018

Datum en plaats:
- donderdag 15 maart 2018, Châteauhotel en -restaurant ‘De Havixhorst’,

   Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst (Meppel)
- dinsdag 27 maart 2018, Hotel restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, Zeist

Het Platform Onderlinge Verzekeraars nodigt directieleden, bestuurders en toezichthouders van onderlinge en coöperatieve verzekeraars van harte uit voor één de regionale voorjaarsbijeenkomsten die op 15 en 27 maart 2018 plaatsvinden (respectievelijk in Meppel en Zeist).  

Tijdens de bijeenkomsten komen vier thema’s aan bod: Chris van Toor (POV) informeert u over de acties naar aanleiding van het SEO-rapport De onderlinge verzekeraar in 2025. Ronald van de Langenberg (In Audit) behandelt het onderwerp datakwaliteit. Leen van Duijn (DNB) geeft een toezichtvisie op proportionaliteit en Leo De Boer (Verbond) schetst een aantal actuele marktontwikkelingen. Hij gaat ook in op smart homes (internet of things) en de gevolgen daarvan voor consument en u als verzekeraar. 

Uiteraard is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen, met elkaar van gedachten te wisselen en om te netwerken. 

De bijeenkomsten worden afgesloten met een diner. 

Meld u nu aan!

Mogelijk ook interessant voor u
Meer informatie over en vanuit het POV. 

Bestemd voor
Deelname is mogelijk voor directieleden, bestuurders, commissarissen van onderlinge en coöperatieve verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.    

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst:
- heeft u toegankelijke informatie over dataveiligheid
- beschikt u over een praktische standaard template om uw eigen datakwaliteit te bepalen en 
   vast te leggen
- kent u de DNB-visie op proportionaliteit
- bent u op de hoogte van de acties naar aanleiding van het SOE-rapport De Onderlinge 
   verzekeraar in 2025
- bent u op de hoogte van een aantal actuele marktontwikkelingen. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Programma
16.00 uur   Ontvangst
16.30 uur   Chris van Toor (POV): update over de opvolging van het SEO-rapport 
                   De onderlinge verzekeraar in 2025
16.45 uur   Ronald van de Langenberg (In Audit): datakwaliteit
17.15 uur   Leen van Duijn (DNB): Proportionaliteit volgens DNB
17.45 uur   Pauze
18.00 uur   Leo De Boer (Verbond): actualiteiten verzekeringsmarkt / smart homes en
                   de gevolgen voor consument en brandverzekeraar
18.30 - 20.30 uur  Diner

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Chris van Toor (manager POV). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.