RVU in de praktijk (met Montae & Partners)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

RVU in de praktijk (met Montae & Partners)

Versoepeling bij Regeling Vervroegde Uittreding

Vanaf 1 januari 2021 is de RVU terug van weggeweest. Steeds meer werkgevers en medewerkers maken gebruik van deze regeling. Ook in de Cao voor het Verzekeringsbedrijf is de RVU-regeling opgenomen.
Omdat het gaat om nieuwe wetgeving is de praktische uitvoering van de wet voor iedereen nieuw. Zowel voor werkgevers als werknemers roept de uitvoering, ondanks de praktische handreiking van de STAR, vragen op. In dit webinar wordt stil gestaan bij de inhoud van de wettelijke RVU-regeling, de regeling uit de Cao voor het verzekeringsbedrijf en een aantal beleids- en uitvoeringsvragen waar werkgevers en werknemers mee te maken krijgen. Liesbeth Hufen, werkzaam bij onze partner Montae & Partners, geeft een toelichting op de RVU in de praktijk.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 22 september a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid.

Programma
Aanvang:  10:00 uur
Duur: max. 1 uur

  • Opening door Suzanne Kooij - Senior beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond van Verzekeraars.

  • Webinar door Liesbeth Hufen - Senior pensioenconsultant bij Montae & Partners.  Liesbeth gaat in op de vragen die beantwoord moeten worden voor het opstellen van beleid bij de introductie van een RVU-regeling binnen uw organisatie. Welke mogelijkheden zijn er en wat is het effect van uw keuze voor de uitkering van uw werknemer? En wat is hierover in de cao voor het Verzekeringsbedrijf opgenomen? Is er nog instemming nodig op deze regeling vanuit de Ondernemingsraad? En wat zijn de financiële effecten van het vervroegd uittreden voor uw werknemer?

  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
Voor medewerkers van Montae zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

Voor medewerkers werkzaam bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Hoe werkt deze livestream?
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Deelname, disclaimer en aanmelden
Het webinar wordt georganiseerd door Montae & Partners in samenwerking met het Verbond. Hierbij wordt het video en cloud platform Webinargeek gebruikt. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van Webinargeek ligt bij Montae & Partners. De vastlegging van informatie behandeld en gedeeld in de bijeenkomst, vindt mogelijk buiten de EU plaats. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden met de informatie die ingebracht/gedeeld wordt.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Suzanne Kooij.
Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Montae &  Partners is één van onze kennispartners.