Schadevrije jaren in nieuw perspectief

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Schadevrije jaren in nieuw perspectief

'Schadevrije jaren’ vormt al jaren een belangrijk dossier binnen de sector Schade van het Verbond. Samen met de stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is bekeken hoe schadevrije jaren op efficiënte wijze onderdeel van het acceptatieproces kunnen zijn en waar en hoe eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. In een gezamenlijke pilot-applicatie van Verbond en EPS worden schadevrije jaren centraal berekend en wordt er functioneel gebruik gemaakt van blockchain-technologie.
Tijdens deze livestream wordt de werking van de nieuwe applicatie toegelicht, wordt inzicht gegeven in de nieuwe processen en wordt een handvat geboden om de impact op de eigen organisatie te bepalen.

Samen met de stichting EPS heeft het Verbond gewerkt aan een nieuw systeem van schadevrije jaren. Daarbij is uitgegaan van het behoud van de goede elementen uit het bestaande systeem en zijn waar gewenst verbeteringen doorgevoerd. De pilot-applicatie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal verzekeraars en is door het Platform Mobiliteit van het Verbond positief ontvangen. Er is meer inzicht ontstaan in de voordelen die het nieuwe concept biedt, maar ook in de impact die deze opzet van schadevrije jaren zal hebben op de maatschappijen.
Vooruitlopend op besluitvorming over de implementatie word je bijgepraat over diverse aspecten van het concept en hoor je hoe je hiermee voor je eigen organisatie het beste kunt omgaan. Uiteraard is er ook alle ruimte om je vragen te stellen.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 3 mei a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond van Verzekeraars, als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, business-analisten, management acceptatie en acceptanten.

Sprekers

 • Johan van den Neste (directievoorzitter Univé Schade)
 • Tjeerd Wierda (directeur Stichting EPS)
 • Bas van Etten (lead consultant a.s.r.)
 • Alex de Hoop (beleidsadviseur Schade bij het Verbond; moderator)

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening en inleiding door Johan van den Neste
 • Werking nieuw SVJ systeem, nieuwe processen en demo: Tjeerd Wierda
 • Toelichting klantportal en rol blockchain: Bas van Etten
 • Format impact analyse: Tjeerd Wierda
 • Q&A-sessie: beantwoording door de inleiders van de via de chat gestelde vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
Ook voor volmachten zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen; daarna is kosteloos annuleren niet meer mogelijk
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:
- werking van het nieuwe systeem voor schadevrije jaren
- inzicht in de processen die geraakt worden
- handvat voor impactanalyse eigen organisatie.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Alex de Hoop (beleidsadviseur Schade bij het Verbond) en Tjeerd Wierda (directeur EPS). Aan hen kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).