Smart Mobility, verzekeraars op pole position?

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Smart Mobility, verzekeraars op pole position?

4e webinar in de 'Smartreeks' met Cognizant

Sinds de aftrap in oktober 2020 met het webinar 'Smart City' richt het Verbond zich samen met partner Cognizant, op alles wat het leven slimmer kan maken. Het thema van het 4e webinar in de serie over Smart Cities is ‘Smart Mobility’, verzekeraars op pole position? We blikken vooruit op mobiliteit in 2050 en de vraagstukken die daarbij spelen: welke slimme mobiliteitsoplossingen zijn er voor reizigers en vervoerders? Hoe komen innovaties tot stand die mobiliteit veiliger en slimmer maken en welke rol speelt de Formule 1 hierbij? Kan ik eigenlijk wel duurzaam op een verre vliegvakantie? Heb ik straks nog een auto nodig en dus een autoverzekering? Kortom, welke kansen en bedreigingen zijn er voor verzekeraars?
De voertaal van dit webinar is Engels.

Meld je nu aan!

Achtergrondinformatie
In het compacte Nederland groeide de mobiliteit de afgelopen jaren hard en bereikt weer op veel plekken de grenzen van de infrastructuur. Ondanks de ontwikkeling in het hybride werken is het aantal files weer terug op het niveau van voor de coronapandemie. Het fietsverkeer is sterk geïntensiveerd en de verkoop van e-bikes steeg vorig jaar met meer dan 30%. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker criterium en dat zien we ook terug in klantkeuzes, waarbij een goede aansluiting tussen vervoersmiddelen steeds belangrijker wordt. Steden blijven groeien, deelscooters en bezorgdiensten rukken op en logistieke bevoorrading in de binnensteden wordt steeds complexer. En meer mensen en verplaatsingen op minder vierkante meters heeft ook impact op de verkeersveiligheid. Al met al een flink aantal uitdagingen die vragen om slimme mobiliteit. Bijvoorbeeld hoe een duurzame stedelijke groei te realiseren of hoe de infrastructuur te ontstoppen. Hoe we verplaatsingen efficiënter kunnen doen en de verkeersveiligheid geborgd blijft. En niet op de laatste plaats het raamwerk van regelgeving om de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Een extra thuiswerkdag invoeren, de auto opladen in de nacht en de verre vliegvakantie omboeken naar iets regionaals. Technologie en innovatie zijn belangrijke enablers in die slimme mobiliteit. Verzekeraars dragen hier al op verschillende manieren aan bij, met een focus op verzekerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. In dit webinar richten we ons op een aantal voorbeelden uit de praktijk en gaan we met een expertpanel de discussie aan over de kansen en bedreigingen van Smart Mobility voor verzekeraars.

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor marketeers, strategen, managers in pricing, data, privacy, audit, risk en compliance, ICT, hoger echelon verzekeraars en iedereen die trots is om bij een verzekeraar te werken en die wil weten hoe door innovatie de toegevoegde maatschappelijke waarde van een verzekeraar kan worden vergroot.

Sprekers
Jeroen Bartels, mobility innovatie lead bij Achmea, zal in gaan op hoe hij tegen de toekomst van autoverzekeringen aankijkt en welke trends en ontwikkelingen hij voor verzekeraars ziet en wat de sector daar mee kan/moet.

Martijn Minkenberg, adviseur innovatie bij het Verbond van Verzekeraars

Otmar Kratzer, mobility lead en lid van het Cognizant-Aston Martin F1 partnershipteam bij Cognizant, brengt de Aston Martin Formule 1 casus in en koppelt die aan mobiliteit van de toekomst, inclusief de kansen voor verzekeraars die daaruit volgen.

TNO Traffic&Transport houdt zich bezig met (maatschappelijke) vraagstukken en innovaties in de mobiliteitssector. De unit focust op het ontwikkelen van nieuwe technologieën, methodieken en toepassingen om verkeer en vervoer duurzaam, veiliger en efficiënter te maken, inclusief het bewust maken van beleidsmakers van de impact van deze nieuwe ontwikkelingen ten gevolge van automatisering, digitalisering en verduurzaming op de samenleving. Denk aan ontwikkelingen zoals geautomatiseerde voertuigen, zelforganiserende logistiek, mobility as a service, nieuwe energiedragers en coöperatieve mobiliteit en aan disruptieve technologieën zoals het internet der dingen en kunstmatige intelligentie. In dit webinar delen zij hun visie op smart mobility en zoomen in op een aantal concrete projecten waar ze mee bezig zijn.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Martijn Minkenberg
  • Toekomst van autoverzekeringen door Jeroen Bartelse
  • Aston Martin Formule 1 casus door Otmar Kratzer
  • TNO Traffic&Transport: smart mobility en de (on)mogelijkheden voor verzekeraars
  • Discussie en beantwoording van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.
Cognizant genodigden kunnen ook kosteloos deelnemen. Geef na aanmelding dan ook je deelname door aan Cognizant, zodat je geen factuur ontvangt.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na dit webinar weet je
- De stand van zaken van autonome voertuigen, drones en andere 'slimme' voertuigen en/of mobiliteitsconcepten.
- Kansen en bedreigingen voor verzekeraars van deze voertuigen en mobiliteitsconcepten.

Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, kan je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd.
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar. Je moet je apart voor deelname aanmelden. Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren. Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. Cognizant is één van onze expertpartners.