Smart Solutions to Climate Change

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Smart Solutions to Climate Change

Klimaatwerkconferentie deelsessie 3

De verwachting is dat periodes van droogte toenemen. Hoe kunnen we er ons tegen wapenen? Wat zijn manieren om ermee om te gaan? In dit webinar komen we met slimme en duurzame oplossingen.
Iedereen staat de hete zomers van 2018, 2019 en 2020 nog bij die zich kenmerkten door lange periodes van droogte. De verwachting is dat de droogteperiodes alleen maar gaan toenemen wat grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Daarnaast leidt droogte tot een dalende grondwaterstand, wat op zijn beurt weer leidt tot bodemdaling. Hierdoor verzakken op termijn onze huizen. Wat zijn manieren om hier mee om te gaan? Welke slimme, duurzame oplossingen kan je inzetten? Welke rol kunnen verzekeraars spelen om duurzaam waterbeheer te stimuleren? Het zijn vraagstukken die aan bod komen in de sessie ‘Smart Solutions to Climate Change’.

Meld je nu aan!


Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, acceptanten, underwriters, risicodeskundigen, data scientists/analisten, actuarissen, business developers, innovatiemanagers, schadebehandelaars en -experts, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van op gebied van met name brandverzekeringen en vastgoed.

Sprekers
Martijn Minkenberg, Adviseur Innovatie bij het Verbond van Verzekeraars

Ad Vlems, Voorzitter van Ecodorp Boekel

Edwin Lokkerbol, Projectleider Living Lab Bodem & Technologie bij de gemeente Gouda

Vanessa Otto-Mentz, Leader of sustainability solutions bij Deloitte

Programma
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door gespreksleider Martijn Minkenberg
  • Ad Vlems geeft een toelichting over klimaatbestendig bouwen. Ecodorp Boekel is een wijk van o.a. 36 klimaatadaptieve woningen, verschillende kantoren, recreatieruimtes en werkplaatsen. Zij werken samen met Achmea aan klimaatbestendig bouwen en gezondheid.
  • De grote uitdaging in de regio Midden-Holland is bodemdaling. In november 2021 gaat het Living Lab Bodem & Technologie van start. Het biedt het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen de kans om samen te werken aan duurzame vraagstukken zoals bodemdaling. Edwin Lokkerbol schuift aan in onze studio om deze innovatiegerichte aanpak toe te lichten.
  • Vanessa Otto-Mentz beantwoordt de vraag hoe kunnen financiële instellingen omgaan met duurzame vraagstukken zoals waterbeheer en droogte? Zij richt zich in dit webinar op duurzame diensten en -producten die organisaties in de financiële sector kunnen oppakken. Kortom, hoe kun je op een slimme manier dealen met klimaatverandering.
  • Beantwoording van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Kosten
Aan deelname aan dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Vylon Ooms. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Deloitte is één van onze expertpartners.