Skip to Content

Soft launch InsurTech Open Innovation Program

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Soft launch InsurTech Open Innovation Program

Op 15 november 2022 vindt de Soft Launch van het InsurTech Open Innovation Program plaats in samenwerking met Plug and Play InsurTech. De Soft Launch is een bijeenkomst met inspirerende internationale sprekers uit andere sectoren, verzekeraars en startups.
Meld je aan om het programma en de kansen die het voor jouw organisatie biedt beter te leren kennen.
Let op: de voertaal tijdens een groot deel van deze bijeenkomst is Engels.

Schrijf je nu in! Aanmelden kan t/m maandag 14 november a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor CEO's, commerciële directieleden, new business development, eindverantwoordelijken innovatie, innovatiemanagers en functionarissen die met start-ups/scale-ups aan de slag willen.

Programma
Aanvang: 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Einde:  ca. 17.30 uur met aansluitend netwerkborrel

  • Opening Remarks
  • Keynote by Marc Notenboom, Bridgestone Mobility Solutions
  • Keynote by dr. Magdalena Ramada, Willis Towers Watson
  • About  the Open InsurTech Program
  • pauze
  • Startup Pitches
  • Fireside Chat: Open innovation in Insurtech
  • Closing Remarks
  • Netwerken en borrelen

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Harold Mahadew. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert me. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan vanpartnershipscreëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Plug and Playis één van onze partners.