Themabijeenkomst Identificeren in de verzekeringsbranche (iDIN)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Themabijeenkomst Identificeren in de verzekeringsbranche (iDIN)

 

Bestemd voor: leden Verbond van Verzekeraars en leden NVGA
Kosten: deelname voor Verbondsleden is gratis; de deelnamekosten voor NVGA-leden bedragen € 249,= (excl. btw)

Voldoet je identificatieproces aan de AVG? 

Als verzekeraar of gevolmachtigd agent wil je onomstotelijk vaststellen met wie je te maken hebt voordat je gegevens verstrekt of zaken met iemand wilt doen. Hoe kun je dat veilig, efficiënt en klantvriendelijk doen, met een oplossing die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar die ook strookt met je ken-uw-klant verplichtingen? En welke rol speelt de overheid hierbij, met de Wet Digitale Overheid? 

In de fysieke wereld kunnen mensen hun rijbewijs of paspoort tonen om zich te identificeren. In de online-wereld wordt gewerkt met accounts en wachtwoorden. Daar verzamelen consumenten er ongemerkt heel veel van en die moeten ze allemaal onthouden. Het is ook moeilijk om daar veilig mee om te gaan. Intussen kennen we DigiD, iDIN en inloggen met Facebook en Google. Het kan handiger, maar de discussie blijft wat acceptabel en veilig is voor de klanten.  

In de themabijeenkomst “Identificeren in de verzekeringsbranche” wordt ingegaan op dit soort vragen en krijg je via een concrete casus inzicht in de praktijk. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor iDIN. Ook vorig jaar organiseerden wij een bijeenkomst over iDIN; dit keer wordt met name stilgestaan bij de meest actuele ontwikkelingen, zoals elektronisch ondertekenen met iDIN. En dit keer staan we ook stil bij de rol van de overheid hierin.
Aan het woord komen onder andere vertegenwoordigers uit de sector en van Logius en de Betaalvereniging Nederland.
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen en informeel met elkaar van gedachten te wisselen. 

Meld je nu aan!

Programma
13.30 uur Ontvangst/inloop
14.00 uur Welkom door het Verbond van Verzekeraars
14.10 uur Inleiding door Logius over de stand van zaken WDO en Idensys en de mogelijkheden
                 en onmogelijkheden tot nog toe bij gebruik van DigiD
14.40 uur Presentatie door Betaalvereniging Nederland (Allard Keuter) over de context van 
                 online identiteiten, ontwikkelingen in Nederland en de mogelijkheden voor de 
                 verzekeringsbranche

 • Het belang van online identiteiten in relatie tot verdergaande digitalisering
 • Wat is iDIN en hoe werkt het?
 • Relatie met Wwft, Sanctiewet, Wet Digitale Overheid
 • De mogelijkheden van elektronisch ondertekenen met iDIN
 • Wat vindt de toezichthouder?
 • Ervaringen door afnemers met iDIN tot nu toe

15.10 uur Korte pauze
15.25 uur  Praktijkvoorbeeld door een grote verzekeraar. Identificeren en inloggen, hoe werkt
                   het, wat hebben we geregeld, wat ging er goed, wat ging er niet goed en
                   welke wensen hebben we nog?
15.55 uur  Afrondende discussie onder leiding van Amos Kater, teamleider Online
                   Betaalvereniging Nederland: welke opties zijn er nu en in de nabije toekomst?
                   Welke no-regret maatregelen kan een verzekeraar nu treffen? Welke zorgen
                   leven er?
16.45 uur  Borrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars en voor gevolmachtigde agenten.
Deelname is met name interessant voor medewerkers business, IT en marketing.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.Voor leden van de NVGA zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,= (excl. BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je onder andere:

 • waarom identiteit en identificatie zo belangrijk zijn
 • welke mogelijkheden er zijn voor identificatie
 • wat de stand van zaken is met betreft tot DigiD en de Wet Digitale Overheid
 • hoe iDIN op de identificatie behoefte aansluit en wat de laatste ontwikkelingen zijn bij iDIN

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur privacy). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Mogelijk ook interessant voor u

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).