Claimbehandeling en informatieverstrekking, van gedragscode tot innovatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Claimbehandeling en informatieverstrekking, van gedragscode tot innovatie

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


Bijna een jaar geleden, op 1 juli 2020 zijn de Gedragscodes Informatieverstrekking en Claimbehandeling van kracht geworden. In deze codes zijn voorschriften opgenomen over het bieden  van goed vindbare, begrijpelijke en transparante informatie aan de klant en over een inzichtelijke, voortvarende en zorgvuldige schadebehandeling. Maar hoe breng je dat nu in de praktijk?
In deze livestream maak je kennis met vernieuwende manieren van klantcommunicatie en -contact: hoe kun je effectief videocalling inzetten in je klantcontact? En hoe kan RPA (Robotic Process Automation) je ondersteunen bij het zo efficiënt mogelijk afwikkelen van schadeclaims?

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 28 juni a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden van het Verbond als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor managers klantbelang, medewerkers met direct klantcontact en hun managers, compliancemedewerkers, marketing- en communicatie­medewerkers.

Sprekers
Patricia Swienink is programmamanager Klantbelang & Reputatie van het Verbond van Verzekeraars en was nauw betrokken bij het opstellen van de Gedragscodes Informatieverstrekking en Claimbehandeling.
Vincent Dolfin is als Regional Lead Insurance Market Consulting bij Cognizant een ervaren programma & senior manager in de verzekeringssector, voornamelijk werkzaam om klant en business processen in P&C & Life te verbeteren of (digitaal) te transformeren. Hij heeft veel affiniteit en ervaring met de mogelijkheden die Robot Process Automation (RPA) brengt om zowel klantbeleving, proces control en kosten drastisch te verbeteren.
Olivier Advocaat is bij 24sessions expert in videobellen voor klantcontact. Hij adviseert verzekeraars om digitaal te transformeren door beeldbellen toe te voegen aan hun digitale dienstverlening voor klantcontact. Dankzij klantcontact via video kunnen verzekeraars hun service persoonlijker maken, klanttevredenheid verhogen en de omzet vergroten.


Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Patricia Swienink, zij schetst in het kort de achtergrond van de Gedragscodes Informatieverstrekking en Claimbehandeling
 • Vincent Dolfin, Cognizant:
  - Introductie RPA – algemeen, achtergrond, toepassings mogelijkheden
  - Gedragscodes & RPA – een aantal interessante use cases
  - Aanpak en impact van RPA in uw organisatie
  - Toekomst van RPA richting Artificial Intelligence en Machine Learning
 • Olivier Advocaat, 24sessions:
  - Trends en uitdagingen digitale verzekeraar richting klantcontact
  - Use Cases
  - Product a.d.h.v. klantreizen
  - Workflows
  - Integratie van video van IT-landschap van verzekeraar
  - Belang van adoptie en implementatie
 • Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en deze zullen tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk worden beantwoord
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar. Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst heb je
- inzicht in de gedragscodes Claimbehandeling en Informatieverstrekking
- inzicht in vernieuwende manieren van klantcontact en claimbehandeling

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met  Patricia Swienink. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Cognizant is één van onze expertpartners. 

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.