Skip to Content

Dubbele Claim Detector: innovatie in fraudeaanpak

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Dubbele Claim Detector: innovatie in fraudeaanpak

Samen innoveren in de verzekeringssector

Risicobeoordeling en fraudebestrijding vergen informatie, veel informatie. Wij hebben een nieuwe manier gevonden om deze informatie te delen. Binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
In dit webinar presenteert het Innovatie Platform van het Verbond de uitkomsten van een proef die De Goudse en Nationale-Nederlanden hebben gedaan met secure Multi Party Computation (MPC); een eenvoudige manier om informatie te delen zónder data te delen.
Beide maatschappijen delen de uitkomsten van en hun ervaringen met deze proef met de andere leden van het Verbond. Verbondspartner Ekelmans Advocaten gaat in op de AVG-aspecten van secure MPC.
Iedereen die geïnteresseerd is in fraudeaanpak, innovatie én data- en informatiedelen: meld je nu aan! Dit kan tot en met 31 mei 12.00 uur.

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor datastrategen, innovatoren, fraudecoördinatoren, informatiemanagers, productowners, directieleden en hoger kader.

Sprekers
Geeke Feiter – Directeur Verbond van Verzekeraars | host
Erik van Rietschoten - Informatiemanager De Goudse
Astrid van Noort - Partner Ekelmans Advocaten
Hubert Paland – Testmanager Nationale-Nederlanden
Martijn Minkenberg – Innovatie en partnerships Verbond van Verzekeraars | moderator

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Introductie sprekers/moderator en het Innovatie Platform - Geeke Feiter
  • Achtergrond en casuïstiek - Erik van Rietschoten
  • Toelichting DCD (Dubbele Claim Detector)-oplossing - Hubert Paland
  • Juridische kant DCD - Astrid van Noort
  • Toekomst van deze technologie - Martijn Minkenberg
  • Q&A-sessie: beantwoording van de via de chat gestelde vragen door de sprekers
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

PA-certificaat
Na dit webinar ben je bekend met de uitkomsten van secure Multi Party Computation (MPC); een eenvoudige manier om informatie te delen zónder data te delen. Veilig informatie delen zonder de onderliggende data prijs te geven.
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Na afloop ontvang je een bewijs van deelname (PA-certificaat), mits je het hele webinar hebt gevolgd.

PE-punten
Het NIVRE heeft 1 PE-punt toegewezen aan het webinar Dubbele Claim Detector - innovatie in fraudeaanpak. Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kan je deze zelf aanvragen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg. Aan hem kun je eventueel ook al vooraf vragen sturen. Dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar. Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dit account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
Ekelmans Advocaten is één van onze partners.