Alles wat je wil weten over het Protocol bij betalingsachterstanden

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Alles wat je wil weten over het Protocol bij betalingsachterstanden

Veel mensen in Nederland hebben financiële zorgen. Nu langzaam duidelijker wordt wat de (sociaaleconomische) gevolgen zijn van de coronacrisis wordt de schuldenproblematiek alleen maar urgenter. Verzekeraars kunnen hun klanten helpen!
Per 1 april 2021 is daarvoor het Protocol bij betalingsachterstanden van kracht voor alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond. Een aantal zaken uit dat protocol is verder uitgewerkt in een convenant met de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
Het protocol regelt dat klanten die een schuldsaneringstraject succesvol hebben afgerond, zich daarna met een 'schone lei' weer kunnen verzekeren. Tijdens de schuldsanering is er voor hen een betaalbare vangnetverzekering die de belangrijkste risico’s afdekt. Ook zijn er in het protocol afspraken opgenomen met betrekking tot het contact en informatievoorziening aan de klant en voor de eisen die aan incassopartners worden gesteld. Het convenant met de NVVK omvat afspraken over schuldsanering indien een verzekeraar schuldeiser is.

Hoe kun je als verzekeraar invulling geven aan deze afspraken? Wat betekent dit nu precies voor jouw organisatie? Hoe doen andere verzekeraars dat eigenlijk? In deze livestream gaan we daar dieper op in. De NVVK zal een toelichting geven op de afspraken tussen verzekeraars en schuldhulpverleners die in het convenant zijn vastgelegd en Nationale-Nederlanden laat zien op welke wijze zij omgaan met klanten met een premieachterstand.

Verder is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Heb je op voorhand al vragen? Dan kun je die alvast stellen aan Patricia Swienink.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 9 februari 2021, 12.00 uur.


Doelstelling
Deze livestream heeft als doel handvatten te bieden voor de implementatie van het Protocol bijbetalingsachterstanden en het convenant Minnelijke Schuldhulpverlening met de NVVK.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

10.00 uur    Opening door: Patricia Swienink
10.05 uur    Het protocol bij betalingsachterstanden in vogelvlucht – Patricia Swienink
10.20 uur    De afspraken tussen schuldhulpverleners en verzekeraars – Ellen Hennekens, NVVK
10.35 uur    Hoe gaat een verzekeraar in de praktijk om met klanten met betalingsproblemen? - Jan van Kalkeren, Nationale-Nederlanden
10.45 uur    Vragen en antwoorden
10.55 uur    Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream  staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor  MVO-medewerkers, KBC-managers, communicatiemedewerkers, managers debiteurenadministratie, managers klantcontactcenter, compliance medewerkers

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars of van de NVVK zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV


Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je

  • De belangrijkste elementen uit het protocol bij betalingsachterstanden en het convenant Minnelijke Schuldhulpverlening met de NVVK
  • Hoe de samenwerking tussen verzekeraars en schuldhulpverleners is vormgegeven
  • Hoe je als verzekeraar kunt omgaan met klanten met betalingsproblemen

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink, beleidsadviseur Klantbelang & Reputatie. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).