Livestream: Duurzaamheid: wanneer is groen groen?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Duurzaamheid: wanneer is groen groen?

Impact van de nieuwe Europese regelgeving over duurzaamheidstransparantie

Duurzaamheid is één van de belangrijkste thema’s van deze tijd.

In deze livestream gaan we onder andere in op:

 • Europese regelgeving over duurzaamheid;
 • Belangrijke termijnen;
 • Doel van de regelgeving;
 • Gevolgen in de praktijk;
 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR);
 • Implementatie in eigen bedrijf.

Zorg dat je op de hoogte bent en meld je nu aan!

Duurzaamheid is één van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De Nederlandse verzekeringssector loopt internationaal voorop, tegelijkertijd is er nog veel werk te verzetten. De komende jaren, te beginnen in 2021, worden verschillende Europese regels van kracht die verzekeraars en PPI’s verplichten transparant te zijn over de duurzame prestaties van het hele bedrijf en van specifieke producten. Doel is om de duurzaamheid van aanbieders verder te vergroten en klanten duidelijkheid te geven wanneer iets wel of niet ‘groen’ is.

In deze livestream krijg je uitleg over welke Europese regelgeving over duurzaamheid er op ons afkomt, welke termijnen hier van belang zijn, wat er met de regelgeving beoogd wordt en wat dit betekent voor de praktijk. Daarna gaan we dieper in op de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die zich richt op informatie en communicatieverplichtingen bij levensverzekeraars en premie pensioen instellingen. Welke informatie moet ik als entiteit geven, op de website en in periodieke verslagen? Wanneer is groen zo groen dat ik het vermogensopbouwproduct ook als groen mag aanbieden? Wat moet ik binnen mijn organisatie daarvoor regelen? Wanneer moet ik klaar zijn? Met deze kennis kun je daarna in je eigen organisatie aan de slag met verdere voorbereidingen voor implementatie.

Doelstelling
Verzekeraars en PPI’s op de hoogte brengen van Europese regelgeving over duurzaamheidstransparantie en de SFDR in het bijzonder.

Programma
Aanvang:     10:00 uur
Duur:           ca. 1,5 uur

 • Opening door Richard Weurding (algemeen directeur Verbond)
 • Overzicht van regelgeving en tijdslijnen door Anne Schoemaker (Sustainalitcs)
 • Nadere toelichting over SFDR-regelgeving door Suzanne Kröner-Rosmalen (Stibbe)
 • Vragenronde
 • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
De livestream is met name van belang voor productspecialisten, medewerkers klantcommunicatie en verslaglegging.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Hoe werkt deze livestream? 
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op deze livestream kun je het E-book van Stibbe over de verplichtingen die volgen uit de SFDR alvast doornemen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Dennis Heijnen (beleidsadviseur klimaat/taxonomie/Brussel bij het Verbond). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Aanmelden kan t/m 6 oktober a.s., 12.00 uur.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).