Livestream: Smart Cities een slimme kans voor verzekeraars!

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Smart Cities een slimme kans voor verzekeraars!

Deel 1: Slimme verbindingen maken ons weerbaar

Techniek maakt in een rap tempo ons leven elke dag een beetje makkelijker. Ook in onze meterkasten, onder onze voeten, in de straten en in publieke ruimtes is een soort gelijke revolutie gaande. We noemen het ‘Smart City’. Smart cities veranderen de wereld waarin we leven en de impact daarvan wordt steeds groter. Maar hoe interessant en relevant is dat eigenlijk voor verzekeraars?

Een Smart City is eigenlijk het geheel van slimme, technische middelen die gemeenschappen, bedrijven en overheden kunnen inzetten om dingen veiliger, goedkoper en beter te maken. Een Smart City is daarmee een belangrijk onderdeel in het weerbaar maken van een stad en land. En data speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Verzekeraars opereren ook steeds meer data-driven en daarmee kunnen zij een grote rol spelen in de stad van de toekomst.

In de livestream verkennen we een breed scala aan onderwerpen waar mogelijke nieuwe rollen en diensten in het verzekeringswezen uit voort komen en waar de rol van techniek en data een steeds grotere rol spelen.

Kernvraag is daarbij: Op welke manieren kunnen verzekeraars het leven van mensen, organisaties, gemeenschappen en overheden ondersteunen bij de totstandkoming van Smart Cities?

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m woensdag 7 oktober 2020, 12.00 uur.

Doelstelling
Het doel van dit Webinar is om een doorkijkje te geven in de relevantie van de Smart City voor het verzekeringsleven en om de dialoog aan te gaan over het samenwerken aan een gezonde, veilige en productieve toekomst. Wij nodigen je uit om mee te denken en kritische vragen te stellen. Hoewel technisch gezien de mogelijkheden tot de hemel lijken te reiken, is er meer nodig om als verzekeraar een relevante, verbindende rol te spelen in Smart Cities en de potentie tot zijn recht te laten komen.

NB: Als vervolg op deze livestream organiseert het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Cognizant op een later moment nog enkele andere innovatie uitzendingen, waarbij jij als deelnemer mede de inhoud kan bepalen. Te denken valt aan thema’s als Smart Homes, 5G of Smart Industry die aan bod kunnen komen. Hiervoor word je na deze livestream benaderd. Zo sluiten we goed aan bij jouw behoefte.

Voorlopig programma
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max. 1 uur 

  • Opening
  • Smart Cities: Why how what? - Jos Sentel (Manager Strategy, Research en Innovatie, Syntrus Achmea en co-auteur van het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’)
  • De mens en Smart Cities - Peet Sneekes (Futuroloog en Human Centered Design lead, Cognizant)
  • Smart City: Invalshoeken voor verzekeraars - Geeke Feiter (directeur Verbond)
  • Discussie en vragen omtrent: “Resilience door verbinding”
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open voor leden en voor andere geïnteresseerden. Deelname is interessant voor iedereen die trots is om bij een verzekeraar te werken en die wil weten hoe door innovatie de toegevoegde maatschappelijke waarde van een verzekeraar kan worden vergroot.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt daarom naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. Cognizant, een wereldwijde dienstverlener die klanten helpt hun business-, operationele en technologiemodellen te transformeren voor het digitale tijdperk, is de kennispartners voor innovatie en platformisering.

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg, innovatie en strategische partnerships. Aan hem/haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).