Livestream Ethisch kader Datatoepassingen: uitlegbare AI

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Ethisch kader Datatoepassingen: uitlegbare AI

Welke hulpmiddelen zijn er om transparantie en uitlegbaarheid bij AI-toepassingen vorm te geven?

Vanaf 1 januari 2021 geldt het ethisch kader datatoepassingen als zelfregulering voor alle leden van het Verbond. Een van de normen is dat bij de inzet van datagedreven systemen zo goed mogelijk uitleg aan klanten gegeven moet kunnen worden over de uitkomsten van de toepassing.

  • Wat is een zo goed mogelijke uitleg?
  • Wat is uitlegbare Artificial Intelligence (AI)?
  • Wat zegt de wetgeving hierover zoals de AVG?
  • Hoe geef je uitlegbare AI vorm?
  • Waar loop je tegen aan bij het implementeren van uitlegbare AI?

Je hoort er alles over in deze livestream, dus meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 11 januari a.s., 12.00 uur.

Alexander Boer, senior manager Trusted Analytics van KPMG, gaat in op de theorie rondom uitlegbare AI, maar zal ook enkele praktische handvatten geven waarmee u aan de slag kunt. Martin van den Berg, onderzoeker Lectoraat Artificial Intelligence van de Hogeschool Utrecht, presenteert een raamwerk voor uitlegbare AI en doet een uitnodiging aan bedrijven om te participeren in praktijkgericht onderzoek naar uitlegbare AI.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           1 uur

  • Opening door: Jos Schaffers, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars
  • Alexander Boer, senior manager Trusted Analytics van KPMG, theorie en praktijk van uitlegbare AI
  • Martin van den Berg, Onderzoeker Lectoraat Artificial Intelligence van de Hogeschool Utrecht, presenteert een raamwerk voor uitlegbare AI
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream is exclusief bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is met name interessant voor directie en management + verantwoordelijken voor compliance, privacy en datascience.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken of deze vooraf in te sturen naar j.schaffers@verzekeraars.nl. De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Voorbereiding
De deelnemers wordt verzocht vooraf kennis te nemen van:
het ethisch kader
de toelichting daarop;

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur Big Data & privacy bij het Verbond). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken.
KPMG is één van onze kennispartners. 

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.
KPMG is één van onze Platformpartners op het terrein van verantwoord gebruik van data.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).