Skip to Content

Digiwijzer Self-regulation: codes and regulations

Content is also available on this page exclusively for members Log in to get access to this content or request account.

With eighty codes, regulations and covenants, the insurance sector has a robust self-regulatory system. This digiwijzer filters the results specifically for your situation:

  • Which regulations and codes apply in which situation?
  • How and when are these tested for compliance?
  • Are the regulations binding or not?

Would you rather see a complete overview of all self-regulation? They are listed in these PDFs:

Read the definition of private and (small) business here.

79 resultaten

Gedragscode Verzekeraars

In de Gedragscode Verzekeraars zijn de kernwaarden van de branche opgenomen. Leden moeten de Gedragscode voor aanvang van hun lidmaatschap ondertekenen en zich hier vervolgens aan houden. Read more

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars

De gedragscode bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke wijze dit moet worden gedaan. Read more

Protocol Verzekeringskeuringen

In dit protocol staan richtlijnen die verzekeraars in acht moeten nemen bij keuringen voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen die niet vallen onder het keuringsverbod van artikel 4 van de Wet op de medische keuringen. In het Protocol zijn bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over de model gezondheidsverklaring. Read more

Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

Deze kerncode wordt in de toetsingscycles 2023-2027 niet intensief getoetst maar d.w.m. het self assessment. Als mensen misbruik maken van financiële instellingen, waaronder verzekeraars, is afgesproken dat vast te leggen in een incidentenregister. Read more