Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Protocol Verzekeringskeuringen

In dit protocol staan richtlijnen die verzekeraars in acht moeten nemen bij keuringen voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen die niet vallen onder het keuringsverbod van artikel 4 van de Wet op de medische keuringen. In het Protocol zijn bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over de model gezondheidsverklaring. Met dit protocol wordt een goed evenwicht gewaarborgd tussen de rechten en plichten van de verzekeraar, degene die wordt gekeurd en de betrokken medici.

Bekijk het document

Laatste versie: 1 januari 2021

Lees hier de model gezondheidsverklaring van het Verbond (laatste versies 1 januari 2021):

Bijlage 1    Model Gezondheidsverklaring voor een AOV of een levensverzekering met AO-dekking    
  Toelichting
   
Bijlage 2  Model Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering    
  Toelichting
;