Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Protocol bij betalingsachterstanden

In dit protocol is vastgelegd op welke wijze verzekeraars omgaan met klanten met premiebetalingsproblemen. Het protocol wordt naar verwachting in december 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, om per 1 januari 2021 van kracht te worden.

Ingangsdatum: 1 januari 2021

;